« Zach 5:3 Księga Zachariasza 5:4 Zach 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wywiodę ją, mówi Pan zastępów, i przyjdzie do domu złodzieja i do domu przysięgającego na imię moje kłamliwie, i będzie mieszkać w pośrodku domu jego i zniszczy go i drzewa jego i kamienie jego.
2.GDAŃSKA.1881Wywiodę je, mówi Pan zastępów, aby przyszło na dom złodzieja, i na dom kłamliwie przez imię moje przysięgającego; owszem, mieszkać będzie w pośrodku domu jego, i zniszczy go, i drzewo jego i kamienie jego.
3.GDAŃSKA.2017Wyprowadzę je, mówi PAN zastępów, aby weszło do domu złodzieja i do domu tego, kto krzywo przysięga na moje imię. Pozostanie w jego domu i zniszczy go wraz z jego drewnem i kamieniem.
4.CYLKOWWywiodłem je, rzecze Wiekuisty zastępów, aby wkroczyło do domu złodzieja, i do domu przysięgającego fałszywie na imię Moje, aby usadowiło się w pośrodku domu jego, i pochłonęło go wraz z belkami i kamieniami jego.
5.TYSIĄCL.WYD5Pozwolę mu działać - wyrocznia Pana Zastępów - a spadnie ono na dom złodzieja i na dom tego, kto fałszywą przysięgą bezcześci moje imię, wtargnie do wnętrza i w zgliszcza zamieni belki i mury.
6.BRYTYJKAZesłałem ją – mówi Pan Zastępów – i wchodzi do domu złodzieja, i do domu tego, kto fałszywie na moje imię przysięga, i pozostaje w jego domu, i niszczy go wraz z jego drzewem i jego kamieniami.
7.POZNAŃSKARzucam je - mówi Jahwe Zastępów - by dotarło do domu złodzieja i do domu tego, kto krzywo przysięga na moje Imię: i pozostanie w jego domu, by go zniszczyć wraz z jego belkowaniem i kamieniami".
8.WARSZ.PRASKAPozwolę kłamstwu przeniknąć całą ziemię – wyrocznia Pana – a nade wszystko znajdzie się ono w domu złodzieja oraz w mieszkaniu tego, który bezcześci moje Imię przez krzywoprzysięstwa. I zostanie przekleństwo moje w takim domu i zniszczy wszelkie drewno i kamień.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wyprowadziłem je – mówi WIEKUISTY Zastępów, by wkroczyło do domu złodzieja oraz do domu tego, co fałszywie przysięga na Moje Imię; aby się usadowiło w środku jego domu oraz go pochłonęło, wraz z belkami i kamieniami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPosłałem ją - oświadcza PAN Zastępów - i wejdzie do domu tego, kto kradnie, i do domu tego, kto fałszywie przysięga na moje imię. Zatrzyma się w jego domu i zniszczy go - jego belki i jego kamienie.