« Zach 5:2 Księga Zachariasza 5:3 Zach 5:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł do mnie: Toć jest przeklęctwo, które wychodzi na oblicze wszystkiéj ziemie; bo wszelki złodziéj, jako tam napisano, sądzon będzie, a każdy przysięgający, z téj takież sądzon będzie.
2.GDAŃSKA.1881I rzekł do mnie: Toć jest przeklęstwo, które wyjdzie na oblicze wszystkiej ziemi: bo każdy złodziej według tego przeklęstwa, jako i ta ziemia, wygładzony, i każdy fałszywie przysięgający według niego, jako i ona, wygładzony będzie.
3.GDAŃSKA.2017Wtedy powiedział do mnie: To jest przekleństwo, które wyjdzie na całą powierzchnię ziemi. Każdy złodziej bowiem zostanie wykorzeniony według przekleństwa z tej strony i każdy krzywoprzysięzca zostanie wykorzeniony według przekleństwa z drugiej strony.
4.CYLKOWTedy rzekł do mnie: Oto przekleństwo, które występuje na powierzchnię całej tej ziemi; bo każdy, który kradnie będzie zarówno jak on sam zmieciony ztąd, a każdy, który krzywoprzysięga będzie zarówno jak on sam zmieciony ztąd.
5.TYSIĄCL.WYD5Wytłumaczył mi znowu: To jest przekleństwo, które zawisło nad całym krajem. Zgodnie z nim każdy złodziej i każdy krzywoprzysięzca zostanie stąd usunięty.
6.BRYTYJKAWtedy rzekł do mnie: To jest klątwa, która spadała na cały kraj. Dlatego każdy złodziej według niej będzie potępiony i każdy krzywoprzysięzcą według niej będzie potępiony.
7.POZNAŃSKAI rzekł do mnie: "To jest przekleństwo, które rozszerzy się na cały kraj. Każdy, kto kradnie, będzie według niego zgładzony, i każdy, kto [krzywo] przysięga, będzie według niego zgładzony.
8.WARSZ.PRASKAWtedy usłyszałem: jest to przekleństwo, które obejmie cały kraj. Każdy, kto dopuszcza się kradzieży, będzie ukarany zgodnie z przekleństwem. Zgodnie z tym przekleństwem kara spotka również każdego, kto składa fałszywe przysięgi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy do mnie powiedział: Oto przekleństwo, które wychodzi na powierzchnię całej ziemi; bo każdy, kto kradnie, będzie podobnie jak on sam – stąd zmieciony; i każdy, kto krzywoprzysięga, będzie podobnie jak on sam – stąd zmieciony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy usłyszałem: To klątwa unosząca się nad tą ziemią. Każdy, kto kradnie, będzie odtąd według niej rozliczany. Podobnie każdy, kto fałszywie przysięga, będzie odtąd według niej rozliczany.