« Zach 7:9 Księga Zachariasza 7:10 Zach 7:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wdowy i sieroty i przychodnia i ubogiego nie potwarzajcie, i złego mąż bratu swemu w sercu swem niech nie myśli.
2.GDAŃSKA.1881A wdowy i sieroty, i przychodnia, i ubogiego nie uciskajcie, i złego jeden przeciwko drugiemu nie myślcie w sercu swojem.
3.GDAŃSKA.2017Nie uciskajcie wdowy i sieroty, obcego i ubogiego i nie obmyślajcie zła w swoich sercach, jedni przeciwko drugim.
4.CYLKOWWdowy i sieroty, cudzoziemca i biednego nie uciskajcie, a nie knujcie nic złego jeden przeciw drugiemu!
5.TYSIĄCL.WYD5Nie krzywdźcie wdowy ani sieroty, cudzoziemca ani biednego! Nie żywcie w sercach waszych złości względem bliźniego!
6.BRYTYJKANie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich, i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim.
7.POZNAŃSKANie uciskajcie wdowy i sieroty, obcego i biednego; nie knujcie przeciwko sobie nawzajem złych zamiarów!
8.WARSZ.PRASKANie uciskajcie ani wdów, ani sierot, ani cudzoziemców, ani ubogich i nie obmyślajcie w waszych sercach zła jedni przeciwko drugim.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie uciskajcie wdowy i sieroty, cudzoziemca oraz biednego, i jeden przeciw drugiemu nie knujcie niczego złego.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie uciskajcie wdów ani sierot, przychodniów ani ubogich, i nie zamyślajcie niczego, co mogłoby innym szkodzić.