« Zach 7:6 Księga Zachariasza 7:7 Zach 7:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Izali nie są słowa, które mówił Pan w ręce proroków pierwszych, gdy jeszcze w Jeruzalem mieszkano, i było bogate samo, i miasta około niego, i gdy na południe i po polach mieszkano?
2.GDAŃSKA.1881Izaliście nie tak czynić mieli według słowa, które przepowiedział Pan przez proroków przeszłych, gdy jeszcze Jeruzalem bezpieczeństwa i pokoju używało, i miasta jego około niego, i lud w stronie południowej i po polach mieszkał (w pokoju?)
3.GDAŃSKA.2017Czy nie należało raczej czynić według słowa, które PAN głosił przez dawnych proroków, gdy Jerozolima była jeszcze zamieszkana i zażywała pokoju, a także jej okoliczne miasta, gdy południe i równina były zamieszkane?
4.CYLKOWIzali nie te są słowa, które ogłosił Wiekuisty przez proroków poprzednich, gdy była jeszcze Jerozolima zaludniona a spokoju używała wraz z miastami jej dokoła, a południe i nizina jeszcze zamieszkane były?
5.TYSIĄCL.WYD5Czy nie znacie słów, które Pan głosił przez dawnych proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i okoliczne miasta tętniły życiem i kwitły pokojem, kiedy jeszcze Negeb i Szefela były zamieszkane?
6.BRYTYJKACzy nie znacie słów, które Pan mówił do was przez dawnych proroków, gdy Jeruzalem było jeszcze zamieszkane i zażywało spokoju wraź ze swoimi okolicznymi miastami, gdy zamieszkane były jeszcze Negeb i Szefela?
7.POZNAŃSKACzy nie należy raczej przestrzegać tego, do czego Jahwe nawoływał przez dawnych Proroków, kiedy jeszcze Jerozolima i okoliczne miasta były zamieszkane i cieszyły się pokojem, i kiedy jeszcze zamieszkane było południe kraju i równina zachodnia?
8.WARSZ.PRASKACzy nie wiecie, co Pan powiedział kiedyś przez proroków, gdy ludzie żyli beztrosko w Jerozolimie i okolicznych miastach, kiedy jeszcze Negeb i Szefela były zamieszkane?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nie są to te słowa, które WIEKUISTY ogłosił poprzez dawnych proroków, kiedy Jeruszalaim była jeszcze zaludniona i zażywała spokoju, wraz z jej okolicznymi miastami, a południe oraz nizina były jeszcze zamieszkane?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCzy nie tak brzmią słowa, którymi nawoływał was PAN za pośrednictwem wczesnych proroków, gdy Jerozolima i otaczające ją miasta były zamieszkane i spokojne i zamieszkane były Negeb wraz z Szefelą?