« Zach 7:7 Księga Zachariasza 7:8 Zach 7:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I stało się słowo Pańskie do Zacharyasza, rzekąc:
2.GDAŃSKA.1881I stało się słowo Pańskie do Zacharyjasza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017I słowo PANA doszło do Zachariasza mówiące:
4.CYLKOWI doszło słowo Wiekuistego Zacharjasza, głosząc:
5.TYSIĄCL.WYD5Potem Pan skierował to słowo do Zachariasza:
6.BRYTYJKAWtedy doszło Zachariasza słowo Pana tej treści:
7.POZNAŃSKAI przemówił Jahwe do Zachariasza:
8.WARSZ.PRASKAI rzekł Pan do Zachariasza:
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem doszło Zachariasza słowo WIEKUISTEGO, głosząc:
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI PAN skierował do Zachariasza takie Słowo: