« Zach 8:14 Księga Zachariasza 8:15 Zach 8:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A nie zmiłowałem się, tak nawróciwszy się, umyśliłem we dni te, abym dobrze uczynił domowi Juda i Jeruzalem: nie bójcie się.
2.GDAŃSKA.1881Tak nawróciwszy się umyśliłem w te dni dobrze czynić Jeruzalemowi i domowi Judzkiemu; nie bójcież się.
3.GDAŃSKA.2017Tak znowu postanowiłem w tych dniach uczynić dobrze Jerozolimie i domowi Judy. Nie bójcie się.
4.CYLKOWTak postanowiłem znowu w dniach obecnych dobrze świadczyć Jerozolimie i domowi Judy. Nie obawiajcie się!
5.TYSIĄCL.WYD5tak teraz zamierzam świadczyć dobro Jerozolimie i narodowi judzkiemu, nie lękajcie się!
6.BRYTYJKATak znowu postanowiłem w tych dniach czynić dobrze Jeruzalemowi i domowi Judy. Nie bójcie się!
7.POZNAŃSKAtak teraz, przeciwnie, postanowiłem darzyć Jerozolimę i Dom Judy pomyślnością. Nie lękajcie się!
8.WARSZ.PRASKAtak teraz zmieniam moje zamiary i będę już, w dniach tych, czynił dobro tobie, Jerozolimo, i domowi Judy. Nie bójcie się więc niczego!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.tak w obecnych dniach postanowiłem znowu dobrze świadczyć Jeruszalaim i domowi Judy. Nie obawiajcie się!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITtak w tym czasie ponownie postanowię wyświadczać dobro Jerozolimie oraz domowi Judy. Nie bójcie się!