« Zach 8:15 Księga Zachariasza 8:16 Zach 8:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak te są słowa, które czynić będziecie: Mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, prawdę a sąd pokoju sądźcie w bramach waszych.
2.GDAŃSKA.1881Teć są rzeczy, które czynić będziecie: Prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim, prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych;
3.GDAŃSKA.2017To rzeczy, które będziecie czynić: Mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, wykonujcie sprawiedliwy i spokojny sąd w waszych bramach;
4.CYLKOWOto rzeczy, które spełniać macie: Mówcie wprawdzie jeden z drugim! Prawdziwym a uczciwym sądem rozsądzajcie w bramach waszych!
5.TYSIĄCL.WYD5A takie przykazania powinniście zachować: Bądźcie prawdomówni wobec bliźnich, w bramach waszych ogłaszajcie wyroki sprawiedliwe, zapewniające zgodę!
6.BRYTYJKATo zaś powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu, wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój!
7.POZNAŃSKAOto co powinniście czynić: Mówcie prawdę jeden drugiemu i dbajcie o rzetelne i sprawiedliwe sądy w bramach waszych!
8.WARSZ.PRASKAA oto, co wy powinniście czynić: [Przede wszystkim] mówcie sobie nawzajem jedynie prawdę. W bramach waszych niech zapadają tylko takie wyroki, które są zgodne z prawdą i służą pokojowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto rzeczy, które macie spełniać: Jeden z drugim mówcie prawdę! W waszych bramach rozsądzajcie w prawdzie oraz uczciwym sądem!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTakie natomiast słowa wprowadzajcie w czyn: Mówcie prawdę - każdy swemu bliźniemu, kierujcie się w sądach prawdą i prawem pokoju,