« Zach 8:22 Księga Zachariasza 8:23 Zach 9:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(8:22) To mówi Pan zastępów: W one dni, w które uchwycą się dziesięć człowieka ze wszech języków pogańskich, a uchwycą się podołka męża Judzkiego, mówiąc: Pójdziem z wami; bośmy słyszeli, że jest Bóg z wami.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich języków onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg jest z wami.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: W tych dniach dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów uchwyci się poły jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo usłyszeliśmy, że Bóg jest z wami.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: W one dni to będzie, że uchwyci się dziesięciu mężów z każdego języka narodów, - tak, uchwycą się kraju sukni jednego Judejczyka i powiedzą: pójdziem z wami, bośmy słyszeli, że jest Bóg u was!
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: W owych dniach dziesięciu mężów ze wszystkich języków, którymi mówią narody, uchwyci się skraju płaszcza Judejczyka, mówiąc: Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, że z wami jest Bóg.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu mężów ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: W owym czasie dziesięciu ludzi mówiących językami wszystkich narodów uchwyci jednego Judejczyka i ujmie go za połę płaszcza mówiąc: "Pójdziemy z wami, bośmy słyszeli, że Bóg jest z wami!"
8.WARSZ.PRASKATak mówi Pan Zastępów: Za dni owych dziesięciu ludzi, przedstawicieli różnych narodów i języków, uchwyci się płaszcza pewnego męża z Judy i trzymając go będą mówić: My też chcemy iść z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: I będzie w owe dni, że dziesięciu mężów z każdego języka narodów, uchwyci się – tak, uchwycą się skraju sukni jednego Judejczyka i powiedzą: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z wami!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: W tych dniach dziesięciu ludzi spośród wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju szaty jednego Judejczyka, mówiąc: Pójdziemy z wami, ponieważ słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.