« Zach 8:3 Księga Zachariasza 8:4 Zach 8:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Jeszcze będą mieszkać starcy i baby po ulicach Jeruzalem, a mężowa laska w ręce jego prze mnóstwo dni.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Jeszcze siadać będą starcy i baby na ulicach Jeruzalemskich, mając każdy z nich laskę w ręce swej dla zeszłości wieku.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Jeszcze siadać będą starcy i staruszki na ulicach Jerozolimy, każdy z nich z laską w ręku z powodu podeszłego wieku.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Jeszcze zasiądą starce i staruszki na ulicach Jerozolimy, każdy z laską w ręku dla podeszłego wieku.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: I znowu staruszkowie i staruszki zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu podeszłego wieku.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Na placach Jeruzalemu znowu będą siedzieć starcy i staruszki, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: Starcy i staruszki, każde z laską w ręku z powodu podeszłego wieku, zasiądą znowu na placach Jerozolimy.
8.WARSZ.PRASKAPan Zastępów zapewnia nas wszystkich, że starcy i staruszki znów na placach Jerozolimy siądą, a wszyscy, ze względu na swój wiek, w rękach mieć będą laski.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Jeszcze zasiądą starcy i staruszki na ulicach Jeruszalaim, każdy z laską w ręku z powodu podeszłego wieku.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Jeszcze na placach Jerozolimy siedzieć będą starcy i staruszki, każdy z laską w ręku ze względu na swój wiek.