« Zach 8:2 Księga Zachariasza 8:3 Zach 8:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Wróciłem się do Syonu, a mieszkać będę w pośrodku Jeruzalem, i będzie nazwane Jeruzalem miastem prawdy, a góra Pana zastępów górą poświęconą.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Nawróciłem się do Syonu, i mieszkam w pośród Jeruzalemu, aby Jeruzalem zwano miastem wiernem, a górę Pana zastępów, górą świętobliwości.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Wróciłem na Syjon i zamieszkam w Jerozolimie; a Jerozolima będzie nazwana Miastem Wiernym, a góra PANA zastępów – Górą Świętą.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty: Wracam do Cyonu a zamieszkam w Jerozolimie; Jerozolima miastem wiernem nazwaną będzie, a góra Wiekuistego zastępów górą świętą.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana Zastępów - górą świętą.
6.BRYTYJKATak mówi Pan: Wrócę na Syjon i zamieszkam w Jeruzalemie. Jeruzalem znów będzie nazwane grodem wiernym, a góra Pana Zastępów górą świętą.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: Powracam na Syjon i za siedzibę swą obieram znowu Jerozolimę; Jerozolima nazwana będzie "miastem wiernym", a góra Jahwe Zastępów - "górą świętą".
8.WARSZ.PRASKAPowiedział Pan, że na Syjon wraca i że znów w Jeruzalem zamieszka. I będzie Jerozolima miastem wiernym zwana, a Górą Świętą – wzgórza Pana Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem tak mówi WIEKUISTY: Wracam do Cyonu i zamieszkam w Jeruszalaim. Jeruszalaim będzie nazwane wiernym miastem, a góra WIEKUISTEGO Zastępów – świętą górą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN: Powróciłem na Syjon, zamieszkam w Jerozolimie. Jerozolima będzie nazwana miastem wierności, a góra PANA Zastępów górą świętą.