« Zach 8:1 Księga Zachariasza 8:2 Zach 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Użaliłem się Syonu żalem wielkim i zagniewaniem wielkiem użaliłem się go.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Zapaliłem się nad Syonem gorliwością wielką, owszem, rozgniewaniem wielkiem zapaliłem się.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Byłem zazdrosny o Syjon w wielkiej gorliwości, byłem zazdrosny w wielkim gniewie.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Zazdrosny jestem o Cyon zazdrością wielką, a wspłonąłem dlań rzewniwością silną.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Ogarnęła Mnie zazdrość wielka o Syjon i zapłonąłem wielką żarliwością o niego.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, zapłonąłem wielką o niego zazdrością.
7.POZNAŃSKA- Tak mówi Jahwe Zastępów: Płonę wielką, zazdrosną miłością do Syjonu, z jego powodu pałam wielkim gniewem.
8.WARSZ.PRASKATak mówi Pan Zastępów: Miłością pełną zazdrości umiłuję Syjon, z zapalczywości bronił będę Jeruzalem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Wielką zazdrością jestem zazdrosny o Cyon; zapłonąłem z jego powodu silnym oburzeniem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Zapałałem wielką żarliwością do Syjonu. Zapłonąłem ku niemu wielkim żarem.