« Mal 1:13 Księga Malachiasza 1:14 Mal 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeklęty zdradliwy, który ma w trzodzie swojéj samca, a uczyniwszy ślub, ofiaruje ułomne Panu; bom ja król wielki, mówi Pan zastępów, a imię moje straszne między narody.
2.GDAŃSKA.1881I owszem przeklęty jest zdradliwy, który mając w trzodzie swej samca, a przecię czyniąc śluby ofiaruje Panu to, co jest ułomnego; bom Ja królem wielkim mówi Pan zastępów, a imię moje straszne jest między narody.
3.GDAŃSKA.2017Niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, ślubuje, a składa Panu w ofierze to, co jest ułomne. Jestem bowiem wielkim Królem, mówi PAN zastępów, a moje imię jest straszne między narodami.
4.CYLKOWPrzeklęty szalbierz, który w trzodzie swojej (zdrowego) samca ma i ślubuje, a ofiaruje samicę ułomną Wiekuistemu; gdyż królem Ja wielkim, rzecze Wiekuisty zastępów, a imię Moje groźne między narodami.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego niech będzie przeklęty oszust, który mając w swej trzodzie samca, składa ślub, a potem ofiaruje Panu zwierzę skażone, albowiem Ja jestem potężnym Królem, a imię moje wzbudzać będzie lęk między narodami.
6.BRYTYJKAPrzeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem – mówi Pan Zastępów – a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami.
7.POZNAŃSKAPrzeklęty niech będzie oszust, który mając w swej trzodzie samca przyrzeczonego ślubem, zamiast niego ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Bom Ja jest Królem wielkim - mówi Jahwe Zastępów - a Imię moje wzbudza bo jaźń wśród narodów.
8.WARSZ.PRASKANiech będzie tedy przeklęty ten oszust, co samca ze swej trzody już poprzysiągł Panu, ale potem zabija skażone zwierze. A przecież Ja jestem wielkim królem – Pan Zastępów mówi – i wszystkie narody drżą przed mym Imieniem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przeklęty szalbierz, który w swej trzodzie ma samca i ślubuje, a WIEKUISTEMU ofiarowuje ułomną samicę; gdyż Ja jestem wielkim Królem – mówi WIEKUISTY Zastępów, a Moje Imię jest groźne pomiędzy narodami.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem - mówi PAN Zastępów - a moje imię budzi lęk wśród narodów.
11.TOR.PRZ.Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje, a ofiarowuje Panu ułomne. Bo ja jestem wielkim Królem – mówi Jhwh Zastępów, a moje imię jest przejmujące lękiem między narodami.