« Mal 2:13 Księga Malachiasza 2:14 Mal 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekliście: Dla któréj przyczyny? Bo Pan oświadczył między tobą i żoną młodości twojéj, którąś ty wzgardził, a ta uczestniczką twoją i żoną przymierza twego.
2.GDAŃSKA.1881Wszakże mówicie: Dlaczegoż to? Dla tego, że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną młodości twojej, przeciw którejś ty wystąpił, gdyż ona jest towarzyszką twoją, i żoną przymierza twego.
3.GDAŃSKA.2017Wy jednak mówicie: Dlaczego? Dlatego że PAN jest świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twego przymierza.
4.CYLKOWA pytacie się zapewne: Dla czego? Dla tego, że Wiekuisty świadkiem był między tobą a żoną młodości twojej, którejś się teraz sprzeniewierzył, choć była ona towarzyszką twoją i żoną przymierza twojego.
5.TYSIĄCL.WYD5A wy się pytacie: Dlaczego tak? Dlatego że Pan był świadkiem pomiędzy tobą a żoną twojej młodości, którą przeniewierczo opuściłeś. Ona była twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza.
6.BRYTYJKAA wy mówicie: Dlaczego? Dlatego że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem.
7.POZNAŃSKAi pytacie: "Dlaczegóż to?" Dlatego, że Jahwe był świadkiem między tobą a żoną twej młodości, której złamałeś wiarę; a była przecież twoją towarzyszką i twą małżonką prawnie poślubioną.
8.WARSZ.PRASKAA gdybyście pytali, dlaczego tak czyni, to dlatego, że Pan widział, co czyniłeś żonie twej młodości: jak byłeś wobec niej niewierny, choć twoją towarzyszką była niewiasta owa, z którą przecież zawarłeś przymierze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zapewne się pytacie: Dlaczego? A dlatego, że WIEKUISTY był świadkiem pomiędzy tobą, a żoną twojej młodości, której się teraz sprzeniewierzyłeś, choć ona była twą towarzyszką i żoną twojego przymierza.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI pytacie: Dlaczego? Otóż dlatego, że PAN był świadkiem między tobą a żoną twej młodości, której nie dochowałeś wierności, choć ona była twą towarzyszką i żoną przymierza z tobą.