« Mal 2:17 Księga Malachiasza 3:1 Mal 3:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto Ja posyłam Anioła mojego, a nagotuje drogę przed obliczem mojem.
2.GDAŃSKA.1881Oto ja posyłam Anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem mojem; a zarazem przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie, Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWOto wysyłam posła Mojego, aby utorował drogę przedemną; niespodzianie przybędzie do przybytku swego pan, którego pragniecie, a poseł przymierza, którego pożądacie oto nadchodzi! rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAOto Ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego pragniecie. Zaiste, on przyjdzie – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAOto poślę mego wysłańca, by przygotował drogę przede mną. I z nagła zjawi się w swej Świątyni Pan, którego oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego [nadejścia] pragniecie. Zaprawdę, przyjdzie On - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAOtóż wysyłam już mego anioła i on powinien Mi przygotować drogę. Wtedy zjawi się nagle w świątyni swojej Pan, na którego czekacie, i wysłannik przymierza, którego tak pragniecie. Oto już nadchodzi, mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto posyłam Mojego posła, by utorował drogę przede Mną. Niespodziewanie, do swojego Przybytku przybędzie Pan, którego pragniecie, bo oto nadchodzi poseł Przymierza, którego pożądacie – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja posyłam mojego posłańca, on przygotuje drogę przede Mną. A potem, nagle, przyjdzie do swej świątyni Pan, na którego tak czekacie, i posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi! - mówi PAN Zastępów.