« 4Moj 1:50 4 Księga Mojżeszowa 1:51 4Moj 1:52 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPGdyż brać się będą, sejmą sługi stanowe stan, gdyż ❬rozbiją❭ stany, podniosą, ktożkole z cudzych przystąpiłby, będzie zabit.
2.WUJEK.1923Gdy będziecie mieć ciągnąć, Lewitowie przybytek składać będą: a gdy się obozem położycie, postawią: a ktoby obcy przystąpił, zabit będzie.
3.GDAŃSKA.1881A gdy się będzie ruszał przybytek, składać go będą Lewitowie; także gdy stanowić się będzie przybytek, stawiać go będą Lewitowie; a kto by obcy do niego przystąpił, umrze.
4.GDAŃSKA.2017A gdy przybytek będzie miał wyruszyć, Lewici go rozbiorą; także gdy przybytek ma być wznoszony, Lewici ustawią go; a obcy, który się do niego zbliży, poniesie śmierć.
5.CYLKOWIle razy wyruszy przybytek, złożą go Lewici, a ile razy stanie przybytek, ustawią go Lewici; postronny zaś, któryby przystąpił, śmierć poniesie.
6.KRUSZYŃSKIGdy Przybytek wyruszy, lewici go zbiorą, gdy stanie obozem, lewici go ustawią; a obcy gdy się zbliży, śmiercią będzie ukarany.
7.MIESESGdy Przybytek będzie ruszał, niech Lewici go rozłożą, a też gdy Przybytek będzie miał przystanąć, niech Lewici go wystawią, a kto obcy by przystąpił, niech zostanie uśmiercony.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy przybytek będzie zmieniał swe miejsce, rozbiorą go lewici, a gdy się zatrzyma, znowu go zbudują; jeśli się zbliży do przybytku ktoś niepowołany, będzie ukarany śmiercią.
9.BRYTYJKAA kiedy przybytek ma być przeniesiony gdzie indziej, niech go rozbiorą Lewici, w czasie obozowania zaś przybytek ustawią Lewici. Obcy, który się zbliży do niego, poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKAKiedy Przybytek będzie zmieniał miejsce postoju, Lewici będą go rozkładali na części, a gdy Przybytek się zatrzyma, Lewici go ustawią. A zabity będzie każdy obcy człowiek, który by się [do niego] zbliżył.
11.WARSZ.PRASKAKiedy przybytek trzeba będzie przenieść na inne miejsce, lewici go rozbiorą; gdy będzie miał się gdzieś zatrzymać, złożą go ponownie. Gdyby się zbliżył do przybytku ktoś obcy, poniesie śmierć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ile razy Przybytek wyruszy złożą go Lewici, a ile razy Przybytek stanie ustawią go Lewici; zaś postronny, który by podszedł poniesie śmierć.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy trzeba będzie wyruszyć w drogę i przybytek trzeba będzie przenieść, Lewici go będą składać. Oni też, na czas obozowania, będą go rozstawiać. Jeśli ktoś obcy zbliży się do niego, będzie musiał ponieść śmierć.