« 4Moj 1:49 4 Księga Mojżeszowa 1:50 4Moj 1:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPale ustawisz je nad stanem świadzieczstwa a wszytkimi ssędy jego, a csokoli ku duchownym obyczajom przysłusza. Oni sami poniosą stan świadzieczstwa i wszytki potrzeby jego a będą w służbie, a wokoł stanu będą rozbijać swe stany.
2.WUJEK.1923Ale je postanów nad przybytkiem świadectwa, i wszystkiem naczyniem jego, i cokolwiek ku Ceremoniom należy. Ci nosić będą przybytek, i wszystko naczynie jego; i będą w posługowaniu, i wokoło przybytku obozem się położą.
3.GDAŃSKA.1881Ale postanowisz Lewity nad przybytkiem świadectwa, i nad wszystkiem naczyniem jego, i nad wszystkiem co należy do niego. Oni nosić będą przybytek i wszystkie naczynia jego; oni też służyć będą w nim, a około przybytku obozem się kłaść będą.
4.GDAŃSKA.2017Lecz ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa i nad wszystkimi jego naczyniami, i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty; oni też będą go obsługiwać i rozbijać obóz dokoła przybytku.
5.CYLKOWA ustanowisz ty Lewitów nad przybytkiem świadectwa i całym przyborem jego i nad wszystkiem, co doń należy; oni nosić będą przybytek i wszystkie przybory jego; oni też usługiwać przy nim będą, a wokoło przybytku rozłożą obóz swój.
6.KRUSZYŃSKIZlecisz lewitom opiekę nad Przybytkiem świadectwa, nad wszystkiemi jego naczyniami i nad wszystkiem, co do niego należy. Oni będą nosić Przybytek i wszystkie jego naczynia, oni będą spełniali służbę i będą obozowali naokoło Przybytku.
7.MIESESNatomiast ustanawiaj Lewitów nad Przybytkiem [miszkan] Świadectwa [haēdūt], nad wszystkiemi wogóle sprzętami jego i nad wszystkiem, co należy doń: oni będą Przybytek nosić, oraz sprzęty jego, oni będą usługiwać przy nim i dookoła Przybytku tego będą rozkładać się obozem.
8.TYSIĄCL.WYD5Powierzysz natomiast lewitom troskę o Przybytek Świadectwa, o wszystkie jego sprzęty i cokolwiek do niego należy: oni będą nosić zarówno przybytek, jak i wszystkie jego sprzęty, będą mu służyć i dokoła niego rozbiją swoje namioty.
9.BRYTYJKALecz wyznacz Lewitów do służby w Przybytku Świadectwa i zleć im staranie o wszystkie jego sprzęty i wszystko, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty, oni też będą go obsługiwali i wokoło przybytku mieszkali.
10.POZNAŃSKALewitom zlecisz opiekę nad Przybytkiem Świadectwa, nad wszystkimi jego sprzętami i w ogóle nad wszystkim, co do niego należy. To oni będą nosili Przybytek i wszystkie jego sprzęty i będą przy nim pełnili służbę, rozkładając swe namioty wokół niego.
11.WARSZ.PRASKAOddaj im w opiekę Przybytek Świadectwa razem z wszystkimi jego sprzętami i ze wszystkim, co znajduje się wewnątrz niego. Oni będą przenosić przybytek razem ze sprzętami, spełniać posługę koło przybytku i będą zawsze przebywać w jego pobliżu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto ustanowisz Lewitów nad Przybytkiem Świadectwa, wszystkimi jego przyborami i nad całością, która do niego należy. Oni będą nosić Przybytek oraz wszystkie jego przybory; oni też będą przy nim usługiwać, a swój obóz rozłożą wokół Przybytku.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITUstanów ich nad przybytkiem Świadectwa, nad wszystkimi jego sprzętami i nad wszystkim, co do niego należy. Oni będą nosić przybytek i wszystkie jego sprzęty. Oni będą go obsługiwać i mieszkać dookoła przybytku.