« 4Moj 18:31 4 Księga Mojżeszowa 18:32 4Moj 19:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA nie zgrzeszycie na tem, wyborne a tuczne sobie zachowawając, nie pokalajcie ofiery synow israelskich a nie zemrzecie”.
2.WUJEK.1923A nie będziecie grzeszyć w tem, przednie sobie i tłuste rzeczy zachowując, abyście nie splugawili ofiar synów Izraelowych, i nie pomarli.
3.GDAŃSKA.1881I nie poniesiecie za to grzechu, gdy ofiarować będziecie co najlepszego jest z tego, i nie splugawicie rzeczy poświęconych od synów Izraelskich, i nie pomrzecie.
4.GDAŃSKA.2017I nie obciążycie się grzechem za to, gdy będziecie składać, co najlepsze z tego, i nie splugawicie rzeczy poświęconych synów Izraela, i nie umrzecie.
5.CYLKOWI nie poniesiecie za to grzechu, jeżeli zdejmować będziecie najprzedniejsze z tego; a ofiar poświęconych od synów Israela nie sponiewierajcie, abyście nie pomarli!"
6.KRUSZYŃSKINie poniesiecie na sobie żadnego grzechu, gdy będziecie ofiarowali z tego, co najlepsze; nie sprofanujecie świętych ofiar synów Izraelowych i nie umrzecie".
7.MIESES[Wystrzegajcie się], ażebyście nie ponosili z powodu tego [t. j. daniny] grzechu, gdy będziecie wydzielali z niego, co jest najprzedniejszem w niem, a i świętości Synów Izraela nie znieważajcie, ażebyście nie pomarli”.
8.TYSIĄCL.WYD5Gdy odłożycie z tego to, co jest najlepsze, nie będziecie ponosić żadnej winy, nie zbezcześcicie świętych darów Izraelitów, i [dzięki temu] nie pomrzecie.
9.BRYTYJKAA gdy złożycie na ofiarę to, co najprzedniejsze, nie ściągniecie na siebie grzechu i nie zbezcześcicie poświęconych darów synów izraelskich, i nie pomrzecie.
10.POZNAŃSKANie obciążycie się też żadnym grzechem, jeśli tylko wyłączycie z tego najlepszą część. Nie kalajcie więc ofiar świętych [składanych] przez synów Izraela, abyście nie pomarli.
11.WARSZ.PRASKABędziecie wolni od wszelkiej winy i nie pomrzecie, jeśli złożycie z tego, co będzie wam dane, cząstkę najlepszą; nie będzie wam też poczytane za zbezczeszczenie ofiar składanych przez synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I nie poniesiecie za to grzechu, jeśli będziecie zdejmować z tego najprzedniejsze; nie sponiewierajcie poświęconych ofiar od synów Israela, abyście nie pomarli.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy w swoim szczególnym darze złożycie to, co z przekazanych wam darów najlepsze, wówczas będziecie wolni od grzechu, nie zbezcześcicie tego, co zostało poświęcone przez synów Izraela i nie narazicie się na śmierć.