« 4Moj 18:4 4 Księga Mojżeszowa 18:5 4Moj 18:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCzuć w stroży świątyniej i w służbie ołtarzowej, ać się nie poczyna rozgniewanie na syny israelskie.
2.WUJEK.1923Czujcie na straży świątnice i na służbie ołtarza, aby nie powstał gniew na syny Izraelowe.
3.GDAŃSKA.1881Wy tedy pilnie strzeżcie świątnicy, i usługi ołtarzowej, by się napotem nie wzruszył gniew przeciwko synom Izraelskim.
4.GDAŃSKA.2017Wy będziecie pełnić straż w świątyni i straż przy ołtarzu, aby już nie spadł gniew na synów Izraela.
5.CYLKOWI pełnić będziecie straż świątyni i straż ofiarnicy, aby nie było nadal gniewu na synów Israela.
6.KRUSZYŃSKIWy spełniać będziecie służbę sanktuarjum i służbę ołtarza, a nie będzie więcej gniewu na synów Izraelowych.
7.MIESESwy zaś [sami] będziecie przestrzegali [obowiązków] posterunku [względem] Świątyni, oraz [obowiązków] posterunku [względem] ołtarza, ażeby nie było więcej gniewu na Synów Izraela.
8.TYSIĄCL.WYD5Wy podejmiecie staranie o przybytek i troskę o ołtarz, aby znów nie powstał gniew przeciw Izraelitom.
9.BRYTYJKAWy będziecie wykonywali służbę w świątyni i służbę przy ołtarzu, aby nie było już gniewu na synów izraelskich.
10.POZNAŃSKATylko wy zatem będziecie pełnić służbę przy miejscu Świętym i przy ołtarzu, a wówczas nie spadnie już gniew [Boży] na synów Izraela.
11.WARSZ.PRASKAWy sami zajmiecie się posługiwaniem w przybytku i wokół ołtarza, żeby już Jahwe nie gniewał się na synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem będziecie pełnić straż sanktuarium oraz straż ofiarnicy, by nadal nie było gniewu na synów Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do was, pełnijcie służbę związaną z miejscem świętym i służbę przy ołtarzu, aby już nie wybuchł gniew na synów Izraela.