« 4Moj 2:22 4 Księga Mojżeszowa 2:23 4Moj 2:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszystek zbor bojownikow jego, jiż to sliczeni są, pięć a trzydzieści tysiącow a cztyrzysta.
2.WUJEK.1923A wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy popisani są, trzydzieści pięć tysięcy, czterysta.
3.GDAŃSKA.1881A w wojsku jego policzonych trzydzieści i pięć tysięcy i cztery sta.
4.GDAŃSKA.2017A jego policzony zastęp wynosił trzydzieści pięć tysięcy czterystu ludzi.
5.CYLKOWA zastęp jego i spisowych w nim: trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
6.KRUSZYŃSKIa wojsko jego, według ich spisu: trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
7.MIESESoraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
8.TYSIĄCL.WYD5Wojsko jego według spisu liczy trzydzieści pięć tysięcy czterystu.
9.BRYTYJKAJego zaś zastęp spisanych liczy trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
10.POZNAŃSKAa zastęp jego liczy 35. 400. mężów.
11.WARSZ.PRASKAOddziały jego liczą, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, trzydzieści pięć tysięcy czterystu ludzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego zastęp i w nim spisani to trzydzieści pięć tysięcy czterysta.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zastęp, wszyscy objęci spisem, to trzydzieści pięć tysięcy czterystu ludzi.