« 4Moj 2:23 4 Księga Mojżeszowa 2:24 4Moj 2:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPWszytcy, jeż to zliczeni są w staniech Efraimowych, sto a ośm tysiącow a sto po swych zastępiech, trzeci pojdą.
2.WUJEK.1923I wszystkich policzonych w obozie Ephraim, sto ośm tysięcy i sto, w hufiech swoich: ci pociągną trzeci.
3.GDAŃSKA.1881Wszystkich policzonych w obozie Efraimowym sto tysięcy i osiem tysięcy i sto według hufców swoich; a ci w trzecim rzędzie pociągną.
4.GDAŃSKA.2017Wszystkich policzonych w obozie Efraima było sto osiem tysięcy stu według swoich zastępów. Oni wyruszą w trzeciej kolejności.
5.CYLKOWWszystkich spisowych z obozu Efraima: sto ośm tysięcy sto, według zastępów ich; - a ci w trzecim rzędzie wyruszą.
6.KRUSZYŃSKIWszystkich według ich spisu, obozu Efraima: sto osiem tysięcy sto ich wojska. Wyruszą na trzeciem miejscu.
7.MIESESWszystkich, którzy podlegali przeglądowi w Obozie Efraima, było sto osiem tysięcy wedle hufców ich: oni w trzecim rzędzie będą wyruszali.
8.TYSIĄCL.WYD5Wszystkich spisanych w obozie Efraima według ich zastępów jest sto osiem tysięcy stu. Oni jako trzeci będą zwijać namioty.
9.BRYTYJKAWszystkich spisanych w obozie Efraima jest sto osiem tysięcy sto według ich zastępów. Oni wyruszać będą jako trzeci.
10.POZNAŃSKAWszystkich mężów w obozie Efraima, według ich hufców, naliczono 108. 100; oni będą ruszali w drogę jako trzeci.
11.WARSZ.PRASKAŁącznie obóz Efraima, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, liczy sto osiem tysięcy stu ludzi, uformowanych w zastępy. Ruszają w drogę na trzecim miejscu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkich spisanych z obozu Efraima będzie według ich zastępów sto osiem tysięcy sto; ci wyruszą w trzeciej kolejności.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWszyscy spisani w obozie Efraima, w porządku swoich zastępów, to sto osiem tysięcy stu ludzi - będą oni wyruszać jako trzeci.