« 4Moj 2:24 4 Księga Mojżeszowa 2:25 4Moj 2:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPKu połnocnej stronie stany rozbili są synowie Danowi, jichże to wojewoda był jest Abijezer syn Amizadajow,
2.WUJEK.1923Ku północnéj stronie położyli się obozem synowie Dan, których hetman był Ahiezer, syn Ammisaddai.
3.GDAŃSKA.1881Chorągiew obozu Danowego położy się ku północy według hufców swych, a hetmanem nad syny Danowymi Achiezer, syn Ammisadajów;
4.GDAŃSKA.2017Od strony północnej będzie sztandar obozu Dana, według swych zastępów, a wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszadaja;
5.CYLKOWChorągiew obozu Dana - ku północy, według zastępów swych; wodzem zaś synów Dana - Achiezer, syn Ammiszadaja.
6.KRUSZYŃSKIChorągiew obozu Dana na północ ze swojem wojskiem; książęciem synów Dana jest Ahijezer, syn Ammiszaddaja,
7.MIESESChorągiew Obozu Dana ku północy – wedle hufców ich [będą rozkładali się obozem], książę Synów Dana Ăchiezer, syn Ammiszaddaja,
8.TYSIĄCL.WYD5Od północy, stosownie do swoich oddziałów, [będzie] chorągiew obozu Dana według swoich zastępów. Wodzem synów Dana będzie Achijezer, syn Ammiszaddaja.
9.BRYTYJKASztandar obozu Dana stanie od strony północnej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszaddaja;
10.POZNAŃSKAOd strony północnej [stanie] sztandar obozu Danitów według ich hufców. Wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszaddaja,
11.WARSZ.PRASKAOd północnej strony [Namiotu Spotkania] będzie chorągiew obozu Dana razem z wszystkimi jego oddziałami. Przywódcą synów Dana jest Achijezer, syn Ammiszaddaja.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A chorągiew Dana będzie ku północy według ich zastępów; zaś wodzem synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszadaja.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSztandar obozu Dana, w porządku swoich zastępów, stanie od strony północnej. Księciem synów Dana będzie Achiezer, syn Amiszadaja.