« 4Moj 29:9 4 Księga Mojżeszowa 29:10 4Moj 29:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPdziesiątą część dziesiątka po wszech baranoch, jichże to jest społu siedm baranow,
2.WUJEK.1923A dziesiątą część dziesiątéj części do każdego baranka, których wespół jest baranków siedm.
3.GDAŃSKA.1881A dziesiątą część jednę do każdego baranka z onych siedmiu baranków;
4.GDAŃSKA.2017I jedna dziesiąta na każdego baranka z tych siedmiu baranków;
5.CYLKOWPo dziesiątej części efy na jagnię każde z owych siedmiu jagniąt;
6.KRUSZYŃSKIi jedną dziesiątą na każde jagnię z siedmiu jagniąt.
7.MIESESa po dziesiątej [jednej] do każdego jagnięcia z tych siedmiu jagniąt, –
8.TYSIĄCL.WYD5i po jednej dziesiątej na każde z siedmiu jagniąt.
9.BRYTYJKAPo jednej dziesiątej na każde jagnię z tych siedmiu jagniąt,
10.POZNAŃSKAa po dziesiątej części na każdego z owych siedmiu baranków.
11.WARSZ.PRASKAi po jednej dziesiątej na każde z siedmiorga jagniąt.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i po dziesiątej części efy na każde jagnię, z owych siedmiu jagniąt.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi po jednej dziesiątej na każdego z siedmiu baranków.