« 4Moj 29:18 4 Księga Mojżeszowa 29:19 4Moj 29:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi kozła za grzech kromie obiaty wiecznej, i obiaty suche i palące jego.
2.WUJEK.1923I kozła za grzech, oprócz całopalenia wiecznego, i obiaty i mokréj ofiary jego.
3.GDAŃSKA.1881Nadto kozła jednego z kóz na ofiarę za grzech, oprócz całopalenia ustawicznego, i ofiary śniednej jego, i ofiar ich mokrych.
4.GDAŃSKA.2017Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech, oprócz nieustannego całopalenia, jego ofiary pokarmowej i ich ofiar z płynów.
5.CYLKOWI kozła jednego na ofiarę zagrzeszną, - oprócz całopalenia ustawicznego, śniednej ofiary jego, i zalewek do nich.
6.KRUSZYŃSKIOfiarujecie też kozła jednego za grzech, niezależnie ofiarę krwawą ustawiczną wraz z jej ofiarą niekrwawą i z ich libacjami.
7.MIESES[ponadto] jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewki jego.
8.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ustawicznej ofiary całopalnej i przynależnych do niej: ofiary pokarmowej i ofiar płynnych.
9.BRYTYJKAJednego kozła na ofiarę za grzech oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z jej ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów.
10.POZNAŃSKATakże i jednego kozła na przebłaganie, niezależnie od nieustannego całopalenia i jego ofiary z pokarmów i płynów.
11.WARSZ.PRASKAZłożycie również jednego kozła jako ofiarę przebłagalną za grzechy, niezależnie od ofiary nieustannego całopalenia i związanych z nim ofiar z pokarmów oraz płynów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto jednego kozła na ofiarę zagrzeszną oprócz ustawicznego całopalenia, jego ofiary z pokarmów oraz do nich zalewek.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIToraz jednego kozła na ofiarę za grzech. To wszystko złożycie oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z należną przy tym ofiarą z pokarmów i ofiarami z płynów.