« Mat 1:1 Ewangelia Mateusza 1:2 Mat 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Awraham spłodził Isahaka, a Isahak spłodził Jahakowa, Jahaków lepak spłodził Judę i bracią jego.
2.WUJEK.1923Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakóba. A Jakób zrodził Judę i bracią jego.
3.RAKOW.NTAbraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judasa i bracią jego.
4.GDAŃSKA.1881Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego.
5.GDAŃSKA.2017Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAbraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i braci jego.
7.SZCZEPAŃSKIAbraham zrodził Izaaka, a Izaak zrodził Jakóba, a Jakób zrodził Judę i braci jego,
8.GRZYM1936Abraham zrodził Izaaka, Izaak - Jakóba, Jakób - Judę i jego braci.
9.DĄBR.WUL.1973Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Judę i braci jego.
10.DĄBR.GR.1961Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Judę i braci jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci;
12.BRYTYJKAAbraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego.
13.POZNAŃSKAAbraham miał syna Izaaka, Izaak miał syna Jakuba, Jakub miał syna Judę i jego braci,
14.WARSZ.PRASKAAbraham był ojcem Izaaka, Izaak był ojcem Jakuba, Jakub był ojcem Judy i jego braci.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakóba, a Jakób spłodził Judę i jego braci,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy oraz jego braci.
17.TOR.NOWE.PRZ.Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził Judę i jego braci.