« Mat 9:38 Ewangelia Mateusza 10:1 Mat 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przyzwawszy dwanaście uczniów swych, dał im władzą nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
2.WUJEK.1923I zezwawszy dwanaście uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali i uzdrawiali wszelaką chorobę i wszelaką niemoc.
3.RAKOW.NTA przyzwawszy onych dwanaście uczniów swoich, dał im zwierzchność przeciwko duchom nieczystym, tak iżby je wyrzucali, i uzdrawiali wszelaką chorobę, i wszelaką niemoc.
4.GDAŃSKA.1881A zwoławszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystymi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
5.GDAŃSKA.2017A przywoławszy swoich dwunastu uczniów, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i aby uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI zezwawszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchy nieczystemi, aby je wyganiali, i uzdrawiali wszelaką chorobę, i wszelaką niemoc.
7.SZCZEPAŃSKIl przywoławszy dwunastu swoich uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby ich mogli wypędzać, a także leczyć wszelką chorobę i wszelką niemoc.
8.GRZYM1936Wezwawszy do siebie dwunastu uczniów, dał im władzę wypędzania szatanów i leczenia wszelkich chorób i dolegliwości.
9.DĄBR.WUL.1973I wezwawszy dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
10.DĄBR.GR.1961I wezwawszy do siebie dwunastu uczniów swoich, dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
12.BRYTYJKAI przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc.
13.POZNAŃSKAI przywoławszy dwunastu swoich uczniów, dał im taką władzę nad nieczystymi duchami, że je wyrzucali i uzdrawiali wszelkie choroby i wszelką niemoc.
14.WARSZ.PRASKAWezwawszy swych dwunastu uczniów, dał im Jezus władzę nad duchami nieczystymi, tak aby mogli je wypędzać i leczyć wszelkie choroby oraz niemoce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zwołał swoich dwunastu uczniów oraz dał im moc nad nieczystymi duchami, aby je wyrzucali; by uzdrawiali każdą chorobę i wszelką niemoc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przywołał swoich dwunastu uczniów, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, i aby uzdrawiali każdą chorobę i każdą słabość.