« Mat 10:1 Ewangelia Mateusza 10:2 Mat 10:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dwanaście posłanców imiona są te: Pierwszy Symon rzeczony Piotr i Andrzej brat jego, Jakob Zebedeów, i Johan brat jego.
2.WUJEK.1923(10:2) A dwanaście Apostołów te są imiona: Pierwszy Symon, którego zowią Piotr, i Andrzéj brat jego: (10:3a) Jakób, syn Zebedeuszów, i Jan, brat jego.
3.RAKOW.NTA onych dwunaście Apostołów imiona są ty: Pierwszy Symon, nazwany Piotrem, i Andrzey brat jego; Jakub syn Zebedeów, i Jan brat jego.
4.GDAŃSKA.1881A dwunastu Apostołów te są imiona: Pierwszy Szymon, którego zowią Piotr, i Andrzej, brat jego; Jakób, syn Zebedeusza, i Jan, brat jego;
5.GDAŃSKA.2017A takie są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat;
6.SOŁOWEYCZYK.MATA dwunastu Apostołów te są imiona: Pierwszy Symon, którego zowią Piotrem i Andrzej brat jego.
7.SZCZEPAŃSKIA te są imiona dwunastu Apostołów: Pierwszy jest Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego; Jakób, syn Zebedeusza, i Jan, brat jego;
8.GRZYM1936A te są imiona dwunastu Apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego.
9.DĄBR.WUL.1973A te są imiona dwunastu Apostołów: pierwszy Szymon, którego zowią Piotrem, i Andrzej, brat jego.
10.DĄBR.GR.1961A te są imiona dwunastu Apostołów: pierwszy Szymon, którego zowią Piotrem, i Andrzej, brat jego.
11.TYSIĄCL.WYD5A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy - Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan,
12.BRYTYJKAA te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego,
13.POZNAŃSKAA oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, i Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan.
14.WARSZ.PRASKAA oto imiona dwunastu Apostołów: jako pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, brat jego. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A takie są imiona dwunastu apostołów: Pierwszy Szymon zwany Piotrem i Andrzej, jego brat, Jakób syn Zebedeusza i jego brat Jan,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon zwany Piotrem i jego brat Andrzej, Jakub, syn Zebedeusza, i jego brat Jan,
17.TOR.NOWE.PRZ.A to są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i Andrzej, jego brat; Jakub, syn Zebedeusza, i Jan, jego brat;