« Mat 10:2 Ewangelia Mateusza 10:3 Mat 10:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Filip i Barthołomiej, Thomasz i Matheusz celnik, Jakob Alfeów, i Tadeus.
2.WUJEK.1923(10:3b) Filip i Bartłomiéj, Tomasz i Mateusz celnik, Jakób Alpheuszów i Taddeusz,
3.RAKOW.NTFilip i Bartłomiey; Thomasz i Mattheusz on celnik, Jakub syn Alfeuszów, i Lebeusz przezwany Thadeuszem;
4.GDAŃSKA.1881Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz on celnik, Jakób, syn Alfeusza, i Lebeusz, nazwany Tadeusz;
5.GDAŃSKA.2017Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Lebeusz, nazwany Tadeuszem;
6.SOŁOWEYCZYK.MATJakób syn Zebedeuszów, i Jan brat jego, Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz Celnik; Jakób Alpheuszow, i Taddeusz.
7.SZCZEPAŃSKIFilip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz celnik; Jakób, syn Alfeusza, i Tadeusz;
8.GRZYM1936Jakób syn Zebedeusza i Jan, brat jego; Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakób Alfeuszów i Tadeusz.
9.DĄBR.WUL.1973Jakub, syn Zebedeuszowy i Jan, brat jego; Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik, Jakub syn Alfeuszowy, i Tadeusz.
10.DĄBR.GR.1961Jakub, syn Zebedeuszowy, i Jan, brat jego; Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz celnik. Jakub, syn Alfeuszowy, i Tadeusz,
11.TYSIĄCL.WYD5Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
12.BRYTYJKAFilip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz,
13.POZNAŃSKAFilip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz.
14.WARSZ.PRASKAFilip i Bartłomiej; Tomasz i Mateusz celnik; Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz;
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Filip, Bartłomiej, Tomasz i ów poborca podatków Mateusz, Jakób syn Alfeusza i Lebeusz nazwany Tadeuszem,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITFilip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Halfeusza, i Tadeusz,
17.TOR.NOWE.PRZ.Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Lebeusz, o przydomku – Tadeusz;