« Mat 10:14 Ewangelia Mateusza 10:15 Mat 10:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Prawdziwie mówię wam, lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzień sądu niż miastu onemu.
2.WUJEK.1923Zaprawdę powiadam wam: Lżéj będzie ziemi Sodomskiéj i Goromorrejskiéj w dzień sądny, niźli miastu onemu.
3.RAKOW.NTAmen mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomskiey, i Gommorejskiej w dzień sądu, niźli miastu onemu.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę wam powiadam: Lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzień sądny, niżeli miastu onemu.
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądu niż temu miastu.
6.SOŁOWEYCZYK.MATZaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi Sodomskiej, i Gomorejskiej w dzień sądny, aniżli miastu onemu.
7.SZCZEPAŃSKIZaprawdę powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądu, aniżeli miastu owemu.
8.MARIAWICIZaprawdę, powiadam wam, lżej będzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzień sądny, niźli onemu miastu.
9.GRZYM1936Zaprawdę wam powiadam: Sodomie i Gomorze lżej będzie w dzień sądu niż miastu onemu.
10.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorejskiej w dzień sądny niż miastu onemu.
11.DĄBR.GR.1961Zaprawdę powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorejskiej w dzień sądny niż owemu miastu.
12.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
13.BRYTYJKAZaprawdę powiadam wam: Lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu.
14.POZNAŃSKAZaprawdę, mówię wam: W dzień sądu lżej będzie ziemi Sodomitów i Gomorejczyków aniżeli temu miastu.
15.WARSZ.PRASKAZaprawdę mówię wam, że w dzień sądu Sodomę i Gomorę spotka los mniej przykry niż to miasto.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, powiadam wam: W dniu sądu lżej będzie ziemi Sodomy i Gomory, niż owemu miastu.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was, w dniu sądu znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory niż temu miastu.
18.TOR.PRZ.Zaprawdę mówię wam: Znośniej będzie ziemi Sodomy i Gomory w dniu sądu, niż temu miastu.