« Mat 10:22 Ewangelia Mateusza 10:23 Mat 10:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy was prześladować będą w mieście tem, uciekajcie do inszego. Prawdziwie bo mówię wam: nieskończycie miast Israelowych, aż przydzie syn człowieczy.
2.WUJEK.1923A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, że nie skończycie miast Izraelskich, aż przyjdzie Syn człowieczy.
3.RAKOW.NTA kiedy was prześladować będą w mieście tym, uciekajcie do drugiego. Amen bowiem powiedam wam: Nie skończycie miast Izraelskich, ażby przyszedł Syn człowieczy.
4.GDAŃSKA.1881A gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego; bo zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraelskich, aż przyjdzie Syn człowieczy.
5.GDAŃSKA.2017A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie obejdziecie miast Izraela, aż przyjdzie Syn Człowieczy.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA gdy was prześladować będą w tem mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę powiadam wam, że nieskończycie miast Izraelskich, póki nie przyjdzie syn człowieczy.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy prześladować was będą w jednem mieście, uciekajcie do drugiego; bo zaprawdę powiadam wam: nie zdążycie obejść miast Izraela pierwej, niż przyjdzie Syn człowieczy.
8.MARIAWICIA gdy was będą prześladować w tem mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę, powiadam wam, że nie dokończycie miast Izraelskich przedtem nim przyjdzie Syn Człowieczy.
9.GRZYM1936Gdy was prześladować będą w jednem mieście, uciekajcie do drugiego. Powiadam wam, że i tak nie obejdziecie wszystkich miast przed przyjściem syna człowieczego.
10.DĄBR.WUL.1973Gdy was prześladować będą w tym mieście, uchodźcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, że nie skończycie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy.
11.DĄBR.GR.1961Gdy was prześladować będą w tym mieście, uchodźcie do innego. Zaprawdę bowiem powiadam wam, że nie skończycie miast izraelskich, aż przyjdzie Syn Człowieczy.
12.TYSIĄCL.WYD5Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
13.BRYTYJKAA gdy was prześladować będą w jednym mieście, uciekajcie do drugiego; zaprawdę powiadam wam: Zanim zdążycie obejść miasta Izraela, Syn Człowieczy przyjdzie.
14.POZNAŃSKAKiedy was będą ścigać w jednym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę, powiadam wam: Wystarczy dla was miast izraelskich do czasu, gdy przyjdzie Syn Człowieczy.
15.WARSZ.PRASKAGdy was zaczną prześladować w jednym mieście, schrońcie się do drugiego, a jeśli i w tym będą was poszukiwać, uchodźcie do trzeciego. Zaprawdę mówię wam, że nie skończycie nawet z miastami Izraela – zanim przyjdzie Syn Człowieczy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do innego; bo zaprawdę, powiadam wam, że nie obejdziecie miast Israela, aż Syn Człowieka przyjdzie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego. Zapewniam was, nie zdążycie obejść miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie.
18.TOR.PRZ.A gdy będą was prześladować w tym mieście, uciekajcie do drugiego. Zaprawdę mówię wam, że nie skończycie obchodzić miast Izraela, a Syn Człowieczy przyjdzie.