« Mat 10:23 Ewangelia Mateusza 10:24 Mat 10:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jest uczeń nad uczyciela, ani niewolnik nad pana swego.
2.WUJEK.1923Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana swego.
3.RAKOW.NTNie jest uczeń nad Nauczyciela, ani sługa nad Pana swego.
4.GDAŃSKA.1881Nie jestci uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pana swego;
5.GDAŃSKA.2017Uczeń nie przewyższa mistrza ani sługa swego pana.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie jestci uczeń nad mistrza, ani sługa nad Pana swego.
7.SZCZEPAŃSKIUczeń nie jest nad mistrza, ani sługa nad pana swego;
8.GRZYM1936Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad pana.
9.DĄBR.WUL.1973Nie jest uczeń nad mistrza ani też sługa nad pana swego.
10.DĄBR.GR.1961Nie jest uczeń nad mistrza ani też sługa nad pana swego.
11.TYSIĄCL.WYD5Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana.
12.BRYTYJKANie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad swego pana;
13.POZNAŃSKANie jest uczeń nad mistrza ani sługa nad pana.
14.WARSZ.PRASKAUczeń nie jest ponad mistrzem ani sługa nie przewyższa swego pana.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma ucznia nad nauczyciela ani sługi nad własnego pana.
17.TOR.NOWE.PRZ.Nie jest uczeń nad nauczyciela, ani sługa nad swojego pana.