« Mat 10:26 Ewangelia Mateusza 10:27 Mat 10:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co mówię wam w ciemności mówcie na światle, a co w uszy słyszycie, opowiedajcie na dachoch.
2.WUJEK.1923Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle, a co w ucho słyszycie, przepowiadajcie na dachach.
3.RAKOW.NTCo wam mówię w ciemności, powiedajcie na światłości; i co w ucho słyszycie, obwoływajcie na domach.
4.GDAŃSKA.1881Co wam w ciemności mówię, powiadajcie na świetle; a co w ucho słyszycie, obwoływajcie na dachach;
5.GDAŃSKA.2017Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
6.SOŁOWEYCZYK.MATCo wam w ciemności mówię, powiadajcie na światłe: a co w ucho słyszycie, przepowiadajcie na dachach.
7.SZCZEPAŃSKITo, co wam mówię w ciemnościach, wy mówcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, rozgłaszajcie po dachach.
8.GRZYM1936Co wam mówię w ukryciu, mówcie to na jawie, a co na ucho usłyszycie, głoście to publicznie.
9.DĄBR.WUL.1973Co wam mówię w ciemności, opowiadajcie na świetle, i co usłyszycie na ucho, głoście na dachach.
10.DĄBR.GR.1961Co wam mówię w ciemności, powtarzajcie to jawnie i co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
11.TYSIĄCL.WYD5Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
12.BRYTYJKACo mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach.
13.POZNAŃSKACo wam mówię w ciemności, mówcie w świetle, i co słyszycie na ucho, ogłaszajcie na dachach.
14.WARSZ.PRASKACo mówię wam w ciemności, opowiadajcie w pełni dziennego światła, a co posłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co wam mówię w mroku, rozpowiadajcie w świetle; a co słyszycie na ucho, ogłaszajcie na dachach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, co wam mówię w ciemności, opowiedzcie przy świetle; a to, o czym słyszycie na ucho, rozgłoście z dachów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Co wam mówię w ciemności, powiedzcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na tarasach.