« Mat 10:32 Ewangelia Mateusza 10:33 Mat 10:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A kto by kolwiek zaprzał się mnie przed ludźmi, zaprzę się go i ja przed Ojcem moim niebieskim.
2.WUJEK.1923A któryby się mnie zaprzał przed ludźmi, zaprzę się go i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
3.RAKOW.NTA którybykolwiek zaprzał się mnie przed ludźmi, zaprzę się go i ja przed Ojcem moim który jest na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881A kto by się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i Ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA któryby się mnie zaprzał przed ludźmi: zaprzę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
7.SZCZEPAŃSKIKtoby zaś zaparł się Mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
8.GRZYM1936Tego zaś, kto się mnie wyprze przed ludźmi, wyprę się i ja przed Ojcem moim niebieskim.
9.DĄBR.WUL.1973A tego, kto by się zaparł mnie przed ludźmi, zaprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
10.DĄBR.GR.1961A tego, kto by się zaparł mnie przed ludźmi, zaprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.
12.BRYTYJKAAle tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.
13.POZNAŃSKAA tego kto by zaparł się Mnie przed ludźmi, zaprę się i Ja przed Ojcem moim w niebie.
14.WARSZ.PRASKALecz kto się Mnie wyprze przed ludźmi, tego i Ja wyprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kto by się mnie zaparł wobec ludzi, i ja się go zaprę wobec mojego Ojca, który jest w niebiosach.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTego jednak, kto się Mnie wyprze wobec ludzi, i Ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ktokolwiek wyparłby się mnie przed ludźmi, tego i ja wyprę się przed moim Ojcem, który jest w niebiosach.