« Mat 13:26 Ewangelia Mateusza 13:27 Mat 13:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przystąpiwszy lepak niewolnicy domowego gospodarza, rzekli mu: Panie niedobreli nasienie posiałeś na twej roli? Skądże przeto ma stokłos?
2.WUJEK.1923A przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie, izaliś nie posiał dobrego nasienia na roléj twojéj? Zkąd tedy kąkol ma?
3.RAKOW.NTA przystąpiwszy słudzy onego domowego Gospodarza, rzekli mu: Panie, izaliś nie dobre nasienie wsiał na twojej roli? Skąd tedy ma kąkole?
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie! izaliś dobrego nasienia nie nasiał na roli twojej? Skądże tedy ma kąkol?
5.GDAŃSKA.2017Wówczas słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś na swoim polu dobrego ziarna? Skąd więc ten kąkol?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA przystąpiwszy słudzy gospodarscy, rzekli mu: Panie, iżaliś nie posiał dobrego nasienia na roli twojej? Zkąd tedy kąkol ma?
7.SZCZEPAŃSKIPrzyszli więc słudzy do gospodarza i rzekli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego ziarna na roli twej? Skądże więc kąkol się wziął?
8.GRZYM1936Co widząc słudzy właściciela, przyszli do niego i rzekli: Panie, czyżeś nie posiał dobrego ziarna na roli? Skądże się mógł wziąć kąkol?
9.DĄBR.WUL.1973Przystąpiwszy tedy słudzy gospodarza rzekli mu: Panie, czyżeś nie posiał dobrego nasienia na roli swojej? Skądże się tedy wziął kąkol?
10.DĄBR.GR.1961Przystąpiwszy tedy słudzy gospodarza rzekli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na roli swojej? Skądże się tedy wziął kąkol?
11.TYSIĄCL.WYD5Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?
12.BRYTYJKAPrzyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?
13.POZNAŃSKASłudzy gospodarza zapytali: Panie, czyż nie obsiałeś swego pola dobrym ziarnem? Skąd zatem wziął się kąkol? -
14.WARSZ.PRASKAWówczas słudzy przyszli do właściciela i powiedzieli mu: Panie, czyż nie zasiałeś na twoim polu dobrego ziarna? Skąd się w nim wziął kąkol?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy słudzy gospodarza podeszli oraz mu powiedzieli: Panie, czyż na twej roli nie posiałeś szlachetnego nasienia? Zatem, skąd ma kąkol?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyszli więc służący i pytają gospodarza: Panie, zdaje się, że obsiałeś rolę dobrym ziarnem. Skąd się tam wziął kąkol?
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy przyszli słudzy gospodarza, powiedzieli mu: Panie! Czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma życicę?