« Mat 16:24 Ewangelia Mateusza 16:25 Mat 16:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo ktoby chciał duszę swą zachować, straci ją. A ktoby stracił duszę swą, dla mnie, najdzie ją.
2.WUJEK.1923Bo ktoby chciał zachować duszę swoje, straci ją, a ktoby stracił duszę swoje dla mnie, najdzie ją.
3.RAKOW.NTBo kto by chciał duszę swą zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swą dla mnie, najdzie ją.
4.GDAŃSKA.1881Bo kto by chciał duszę swoję zachować, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.
5.GDAŃSKA.2017Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBo ktoby chciał zachować duszę swoję, straci ją: ktoby stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją.
7.SZCZEPAŃSKIKto bowiem chciałby duszę swą ocalić, straci ją; a ktoby stracił duszę swą dla Mnie, odnajdzie ją.
8.MARIAWICIBo ktoby chciał zachować duszę swoją, straci ją; a ktoby stracił duszę swoją dla Mnie, znajdzie ją.
9.GRZYM1936Bo kto by chciał zachować życie swoje, straci je, a kto oddał życie swoje dla mnie, zachowa je.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem kto by chciał życie swe zachować, straci je. A kto by stracił życie swe dla mnie, znajdzie je.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem, kto by chciał życie swe zachować, straci je. A kto by stracił życie swe dla mnie, znajdzie je.
12.TYSIĄCL.WYD5Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
13.BRYTYJKABo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je.
14.POZNAŃSKAKto chciałby zachować swoje życie, straci je. A kto straciłby swoje życie dla Mnie, odzyska je.
15.WARSZ.PRASKAKto bowiem pragnie ocalić swe życie, straci je; a ten, kto straci swe życie ze względu na Mnie, znajdzie je.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo kto by chciał swoją duszę wybawić, zatraci ją; a kto by zatracił swoją duszę dla mnie, odkryje ją.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITKto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na Mnie - ocali ją.
18.TOR.PRZ.„Bo kto chce duszę swoją uratować, zgubi ją; a kto straci duszę swoją dla mnie, znajdzie ją.”