« Mat 19:11 Ewangelia Mateusza 19:12 Mat 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się rodzili. Są też rzezańcy co rzezani od ludzi. I są rzezańcy którzy się urzezali sami dla królestwa niebieskiego.Kto może zmieścić niech zmieści.
2.WUJEK.1923Albowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się narodzili, i są rzezańcy, którzy od ludzi są uczynieni, i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje.
3.RAKOW.NTSą bowiem rzezańcy, którzy się z żywota matki narodzili tak; i są rzezańcy, którzy są urzezani od ludzi; i są rzezańcy, którzy samych siebie urzezali dla onego Królestwa niebieskiego. Kto to może pojąć, niechaj pojmuje.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem są rzezańcy, którzy się tak z żywota matki narodzili; są też rzezańcy, którzy od ludzi są urzezani; są też rzezańcy, którzy się sami urzezali dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje!
5.GDAŃSKA.2017Są bowiem eunuchowie, którzy tacy wyszli z łona matki; są też eunuchowie, których ludzie takimi uczynili; są również eunuchowie, którzy się sami takimi uczynili dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem są rzezańcy, którzy z żywota matki tak się narodzili: i są rzezańcy, które ludzie temi uczynili: i są rzezańcy, którzy się sami otrzebili dla królestwa niebieskiego. Kto to może pojąć, niechaj pojmuje.
7.SZCZEPAŃSKIJedni bowiem są skazani na bezżeństwo od urodzenia z łona matki; inni znowu są bezżenni, bo ich ludzie zniewolili; są wreszcie bezżenni, którzy dla królestwa niebieskiego sami sobie wybrali bezżeństwo. Kto może pojąć, niech się jej ima.
8.GRZYM1936Albowiem są trzebieńcy, którzy już z łona matki tak się narodzili; i są tacy, których ręka ludzka uczyniła; ale są i tacy, którzy się sami otrzebili dla królestwa niebieskiego. Kto może, niechaj to zrozumie.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem są trzebieńcy, którzy takimi się z żywota matki narodzili, i są trzebieńcy, których takimi ludzie uczynili, i są trzebieńcy, którzy się sami na to skazali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem są trzebieńcy, którzy takimi się z żywota matki narodzili, i są trzebieńcy, których takimi ludzie uczynili, i są trzebieńcy, którzy się sami na to skazali, dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć niechaj pojmie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili; i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili; a są także bezżenni, którzy ze względu na królestwo niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje!
12.BRYTYJKAAlbowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili, są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi, są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje!
13.POZNAŃSKABo są tacy, którzy już z łona matki wyszli niezdolni do małżeństwa, i są tacy, których ludzie uczynili niezdolnymi do małżeństwa. Są wreszcie tacy, którzy sami siebie uczynili niezdolnymi do małżeństwa dla królestwa niebieskiego. Kto może pojąć, niech pojmuje.
14.WARSZ.PRASKASą bowiem ludzie od urodzenia niezdolni do małżeństwa, są też tacy, których ludzie uczynili niezdolnymi, są wreszcie i tacy, którzy sami, ze względu na królestwo niebieskie, uczynili się niezdolnymi. Kto może to pojąć, niech pojmuje.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem są eunuchowie, którzy tak zostali zrodzeni z łona matki; są też eunuchowie, którzy zostali uczynieni eunuchami przez ludzi; i są eunuchowie, którzy sami się zrobili eunuchami dla Królestwa Niebios. Komu to może wyjść, niech wychodzi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSą tacy, którzy nigdy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż takimi się urodziły; są inni, którzy tego nie uczynią, bo tej możliwości pozbawili ich ludzie; ale są też tacy, którzy nie wstąpią w związki małżeńskie, gdyż ze względu na Królestwo Niebios sami tak postanowili. Kto jest w stanie to pojąć, niech pojmuje.
17.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem są eunuchowie, którzy narodzili się takimi z łona matki, są też eunuchowie, którzy przez ludzi zostali wytrzebieni; są też eunuchowie, którzy sami siebie uczynili eunuchami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje!