« Mat 19:27 Ewangelia Mateusza 19:28 Mat 19:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jezus rzekł im: Prawdziwie mówię wam, iż wy co zamną posliście, w odrodzeniu, gdy siędzie syn człowieczy na stolcu sławy swej, siędziecie i wy na dwanaście stolcach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelowych.
2.WUJEK.1923A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście szli za mną, w odrodzeniu, gdy usiędzie Syn człowieczy na stolicy majestatu swego, będziecie i wy siedzieć na dwanaście stolicach, sądząc dwojenaście pokolenia Izraelskie.
3.RAKOW.NTA Jezus rzekł im: Amen mówię wam: Iż wy którzyście poszli za mną, w ono odrodzenie, kiedy usiędzie Syn człowieczy na stolcu chwały swej, będziecie siedzieć i wy na dwunaście stolcach, sądząc dwanaście pokolenia Izraelskie.
4.GDAŃSKA.1881A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście mię naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelskich.
5.GDAŃSKA.2017A Jezus im powiedział: Zaprawdę powiadam wam, że przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, i wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, iż wy którzyście poszli za mną, w odrodzeniu gdy usiędzie Syn człowieczy na stolicy Majestatu swego, będziecie i wy siedzieć, na dwanaście stolicach, sądząc dwanaście pokolenia Izraelskie.
7.SZCZEPAŃSKIJezus zaś oświadczył im: Zaprawdę powiadam wam, że gdy Syn człowieczy, przy odnowieniu wszechświata, zasiądzie na tronie swej chwały, to i wy, coście poszli za Mną, siedzieć także będziecie na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraelowych.
8.GRZYM1936Odpowiedział im Jezus: Powiadam wam: wy, coście poszli za mną, w dzień zmartwychwstania, kiedy syn człowieczy zasiądzie na stolicy swej chwały, razem z nim zasiądziecie na tronach dwunastu i sądzić będziecie dwanaście pokoleń Izraelskich.
9.DĄBR.WUL.1973A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy majestatu swego, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
10.DĄBR.GR.1961A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzyście za mną poszli, w odrodzeniu, gdy zasiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela.
12.BRYTYJKAA Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich.
13.POZNAŃSKAJezus im powiedział: - Zaprawdę powiadam wam: W nowym istnieniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie w całej swojej chwale, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu krzesłach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus odpowiedział: Zaprawdę mówię wam, którzyście poszli za Mną, że przy odrodzeniu, kiedy to już Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swej chwały, wy również zasiądziecie na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus im rzekł: Zaprawdę, powiadam wam, że wy, którzy mnie naśladowaliście, w odrodzeniu, gdy Syn Człowieka zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście plemion Israela.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZapewniam was - odpowiedział Jezus - że wy, którzy poszliście za Mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście plemion Izraela.
17.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus powiedział im: Zaprawdę mówię wam, że wy, którzy za mną poszliście, przy odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na tronie swojej chwały, usiądziecie i wy na dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.