« Mat 21:2 Ewangelia Mateusza 21:3 Mat 21:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli wam kto rzecze co, rzeczcie iż ich pan potrzebuje. A wnet pośle je.
2.WUJEK.1923A jeźliby wam kto co rzekł, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje: a zarazem puści je.
3.RAKOW.NTA jeśliby kto wam co rzekł, powiedzcie iż Pan ich potrzebę ma; a wnet pośle je.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby wam co kto rzekł, powiedzcie, iż Pan ich potrzebuje; a zarazem puści je.
5.GDAŃSKA.2017A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jeśliby wam kto co rzekł, powiedźcie, iż Pan ich potrzebuje: a zarazem puści je.
7.SZCZEPAŃSKIA gdyby wam kto co mówił, powiedzcie: »Pan ich potrzebuje«, a natychmiast je puści.
8.MARIAWICIA jeśliby wam kto co rzekł, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści.
9.GRZYM1936A jeśliby was kto pytał, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje; i zaraz je puści.
10.DĄBR.WUL.1973A jeśliby wam kto co mówił, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje, a natychmiast puści je.
11.DĄBR.GR.1961A jeśliby wam kto co mówił, powiecie, że Pan ich potrzebuje, a natychmiast puści je.
12.TYSIĄCL.WYD5A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, i zaraz je odeśle.
13.BRYTYJKAA jeśliby wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je.
14.POZNAŃSKAA gdyby was ktoś zapytał, odpowiedzcie: Pan ich potrzebuje, ale zaraz je odeśle.
15.WARSZ.PRASKAA gdyby wam coś mówiono, odpowiedzcie: Pan ich potrzebuje, ale zaraz je zwróci.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś by wam coś rzekł, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje; ale bezzwłocznie je wyśle.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśliby ktoś o coś pytał, wyjaśnijcie: Pan ich potrzebuje, lecz wkrótce je odeśle.
18.TOR.PRZ.2023A gdyby wam ktoś coś mówił, powiedzcie, że Pan ich potrzebuje; jednak zaraz je odeśle.”