« Mat 21:1 Ewangelia Mateusza 21:2 Mat 21:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574mówiąc im: Idźcie do wsi, która przeciw wam, i wnet najdziecie oślicę przywiązaną, i oślę znią; odwiązawszy przywiedcie mi.
2.WUJEK.1923Mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a natychmiast najdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi.
3.RAKOW.NTMówiąc im: Idźcie do miasteczka które jest przeciwko wam; a wnetże najdziecie Oślicę uwiązaną, i Oślę z nią; odwiązawszy, przywiedźcie mi.
4.GDAŃSKA.1881Mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcież je, a przywiedźcie do mnie.
5.GDAŃSKA.2017Mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i oślątko z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATMówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest przeciwko wam, a natychmiast najdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią: odwiązawszy, przywiedźcie mi.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc im: Idźcie do sioła, które leży przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną, a z nią oślę; odwiążcie i przywiedźcie do Mnie.
8.MARIAWICImówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest naprzeciwko was i natychmiast znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią. Odwiążcie i przywiedźcie Mi.
9.GRZYM1936mówiąc im: Idźcie do wioski, którą macie przed sobą i znajdziecie tam odrazu oślicę uwiązaną i oślę z nią: odwiążcie ją i przywieźcie do mnie.
10.DĄBR.WUL.1973mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a niebawem znajdziecie oślicę przywiązaną i oślę z nią: odwiążcie i przywiedźcie do mnie.
11.DĄBR.GR.1961mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a niebawem znajdziecie oślicę przywiązaną, i oślę z nią: odwiążcie i przywiedźcie do mnie.
12.TYSIĄCL.WYD5mówiąc im: Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie.
13.BRYTYJKAMówiąc im: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i oślę z nią; odwiążcie i przywiedźcie mi je.
14.POZNAŃSKAmówiąc im: - Idźcie do wsi (leżącej) naprzeciwko was, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę z oślęciem. Odwiążcie ją i przyprowadźcie mi.
15.WARSZ.PRASKAi powiedział im: Idźcie do wsi, która jest przed wami. Znajdziecie tam zaraz z brzegu oślicę uwiązaną razem z oślęciem. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.mówiąc im: Idźcie do miasteczka, które jest naprzeciwko was, i zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę, i z nią ośle; odwiążcie je i do mnie przyprowadźcie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITz takim poleceniem: Idźcie do wsi leżącej naprzeciw. Zaraz po wejściu natkniecie się na przywiązaną oślicę oraz oślę przy niej. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie.
18.TOR.PRZ.Mówiąc im: „Idźcie do miasteczka, które jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną, a z nią oślątko; odwiążcie i przyprowadźcie je do mnie.