« Mat 24:20 Ewangelia Mateusza 24:21 Mat 24:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Będzie bo tedy utrapienie wielkie, jakie nie było od początku świata, aż dotąd, ani będzie.
2.WUJEK.1923Albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani będzie.
3.RAKOW.NTBędzie bowiem tedy ucisk wielki, jaki nie był od początku świata, aż do tąd, i nigdy nie będzie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem naonczas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani potem będzie.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd ani nigdy nie będzie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku świata aż dotąd, ani będzie.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy bowiem nastanie wielka udręka, »jakiej nic było od początku świata aż dotąd«, ani nie będzie.
8.GRZYM1936bo taki będzie w owe czasy ucisk, jakiego od początku świata nie było ani będzie.
9.DĄBR.WUL.1973Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie.
10.DĄBR.GR.1961Będzie bowiem naówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.
12.BRYTYJKAWtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.
13.POZNAŃSKABo nastanie wtedy "udręka" tak wielka, "jakiej od początku świata aż do dziś nie było" i nie będzie.
14.WARSZ.PRASKAbo nastąpi wtedy ucisk tak wielki, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i jakiego nigdy nie będzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem wówczas będzie wielki ucisk, jaki się nie wydarzył od początku świata aż dotąd, ani się nie wydarzy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNastanie bowiem wtedy tak wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i już nie będzie.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy bowiem będzie wielki ucisk, jaki nie zaistniał od początku świata aż do teraz, ani jakiego z pewnością nie będzie.