« Mat 24:44 Ewangelia Mateusza 24:45 Mat 24:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto przeto jest wierny sługa i rozumny, którego przystawił pan jego nad czeladzią swoją, dawać im żywność wczas?
2.WUJEK.1923Który mniemasz jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dał obrok na czas?
3.RAKOW.NTKtóryż tedy jest on wierny sługa i rostropny którego postanowił Pan jego nad czeladzią swą, aby im dał pokarm w czas?
4.GDAŃSKA.1881Któryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas słuszny?
5.GDAŃSKA.2017Któż więc jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
6.SOŁOWEYCZYK.MATKtóryż tedy jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dał pokarm czasu swego.
7.SZCZEPAŃSKIKtóż tedy jest sługą wiernym i roztropnym, którego pan postanowił nad czeladzią swą, by jej w porę pokarm wydzielał?
8.GRZYM1936Cóż będzie słudze, którego pan nad domem swym postanowił, aby wszystkich żywił, a który był wierny i roztropny?
9.DĄBR.WUL.1973Któż, mniemasz, jest sługą wiernym i roztropnym, którego postawił pan nad czeladzią swoją, by jej dawał żywność w czasie oznaczonym?
10.DĄBR.GR.1961Któż, mniemasz, jest owym sługą wiernym i roztropnym, którego postawił pan nad czeladzią swoją, by jej dawał żywność w czasie oznaczonym?
11.TYSIĄCL.WYD5Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność?
12.BRYTYJKAKto, więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze?
13.POZNAŃSKAJestże taki sługa wierny i roztropny, którego pan postawił nad swoją służbą, aby wydzielał jej żywność w określonym czasie?
14.WARSZ.PRASKAKtóż jest owym sługą wiernym i mądrym, którego pan postawił nad ludźmi swojego domu po to, by im dawał pożywienie w odpowiednim czasie?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Któż jest zatem sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił co do swych domowników, aby im dać pokarm we właściwym czasie?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKto więc jest tym wiernym i mądrym sługą, którego pan postawił nad pozostałymi, by im wydawał żywność we właściwym czasie?
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą, którego pan jego ustanowił nad swoją służbą, aby im dawał pokarm we właściwym czasie?