« Mat 25:3 Ewangelia Mateusza 25:4 Mat 25:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mądre wzięły oliwy wnaczyniach swych z kagankami.
2.WUJEK.1923A mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami.
3.RAKOW.NTA rostropne wzięły oliwy w naczynia swe z kagańcami swymi.
4.GDAŃSKA.1881Lecz mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami swemi.
5.GDAŃSKA.2017Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA mądre wzięły oleju w naczynia swoje z lampami.
7.SZCZEPAŃSKImądre natomiast wraz ze <swemi> kagankami, wzięły oliwę w naczyńkach {swych}.
8.GRZYM1936Tymczasem panny roztropne zabrały wraz z pochodniami i naczynia z oliwą.
9.DĄBR.WUL.1973mądre natomiast wzięły oliwy w naczynia swoje wraz z lampami.
10.DĄBR.GR.1961mądre natomiast wzięły oliwę w naczynia wraz z lampami swymi.
11.TYSIĄCL.WYD5Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach.
12.BRYTYJKAMądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi.
13.POZNAŃSKAA mądre wzięły razem z lampami naczynia z oliwą.
14.WARSZ.PRASKAmądre zaś, biorąc lampy, zabrały również i olej w naczyniach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.lecz mądre wzięły w naczynia oliwę ze swoimi lampami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzezorne oprócz swych lamp wzięły zapas oliwy.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz mądre wzięły oliwę w swoje naczynia wraz ze swoimi lampami.