« Mat 25:5 Ewangelia Mateusza 25:6 Mat 25:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wpuł nocy lepak krzyk był: Oto nowożenia idzie wychodźcie na spotkanie jemu.
2.WUJEK.1923A w północy stało się wołanie: Oto oblubieniec idzie, wynidźcie przeciwko jemu.
3.RAKOW.NTA o pułnocy, krzyk się sstał: Oto, oblubieniec idzie, wynidźcie na zabieżenie jemu!
4.GDAŃSKA.1881A o północy stał się krzyk: Oto oblubieniec idzie; wynijdźcie przeciwko niemu!
5.GDAŃSKA.2017O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!
6.SOŁOWEYCZYK.MATA o północy stało się wołanie: Oto oblubieniec idzie, wynidźcie przeciwko jemu.
7.SZCZEPAŃSKIAliści o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec {nadchodzi}; wyjdźcie na {jego} spotkanie!
8.GRZYM1936Aż tu o północy rozległo się wołanie: Oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie na spotkanie.
9.DĄBR.WUL.1973Wszakże o północy rozległo się wołanie: Oto oblubieniec nadchodzi, wynijdźcie mu na spotkanie.
10.DĄBR.GR.1961Wszakże o północy rozległ się głos: Oto oblubieniec! Wyjdźcie na jego spotkanie.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody [idzie], wyjdźcie mu na spotkanie!
12.BRYTYJKAWtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie.
13.POZNAŃSKAO północy rozległo się wołanie: Pan młody nadchodzi, wyjdźcie mu naprzeciw. -
14.WARSZ.PRASKALecz o północy dał się słyszeć krzyk: Oto oblubieniec! Wychodźcie naprzeciw.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś o środkowej porze nocy powstał krzyk: Oto oblubieniec idzie, wyjdźcie na Jego spotkanie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW środku nocy obudził je krzyk: Pan młody idzie! Wyjdźcie na spotkanie!
17.TOR.NOWE.PRZ.A w środku nocy rozległ się krzyk: Oto oblubieniec przychodzi; wychodźcie na jego spotkanie!