« Mat 26:38 Ewangelia Mateusza 26:39 Mat 26:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A postąpiwszy mało padł na twarz swoję modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli możno jest niech przejdzie ode mnie czasza ta, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
2.WUJEK.1923A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeźli można rzecz, niechaj odejdzie odemnie ten kielich; wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
3.RAKOW.NTI postąpiwszy trochę, padł na oblicze swe, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli można, niech przeminie odemnie kubek ten; wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
4.GDAŃSKA.1881A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeźli można, niech mię ten kielich minie; a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
5.GDAŃSKA.2017A odszedłszy trochę dalej, upadł na twarz i modlił się, mówiąc: Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Jednak niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się, i mówiąc Ojcze mój, jeśli można rzecz jest, niechaj odejdzie odemnie ten kielich, wszakże niejako ja chcę, ale jako ty.
7.SZCZEPAŃSKII postąpiwszy nieco dalej, padł na oblicze swe, i modląc się mówił: Ojcze mój! Jeśli możliwa, niech odejdzie ode Mnie ten kielich; lecz nie jako Ja chcę, ale jako Ty!
8.GRZYM1936Odszedł od nich nieco i upadł na oblicze swoje, modląc się: Ojcze mój, jeśli można, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jak ty.
9.DĄBR.WUL.1973A odszedłszy nieco padł na oblicze, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli to być może, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
10.DĄBR.GR.1961A odszedłszy nieco, padł na oblicze, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli to być może, niechaj odejdzie ode mnie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty.
11.TYSIĄCL.WYD5I odszedłszy nieco do przodu, padł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty niech się stanie!
12.BRYTYJKAPotem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty.
13.POZNAŃSKAI odszedłszy nieco dalej upadł na twarz i tak się modlił: - Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech ominie Mnie ten kielich. Lecz niech się stanie nie to, co Ja chcę, ale co Ty chcesz.
14.WARSZ.PRASKAA odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój! Jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Lecz [niech się stanie] nie jak Ja chcę, ale jak Ty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I poszedł trochę dalej, padł na swoje oblicze, modląc się oraz mówiąc: Mój Ojcze, jeśli jest możliwe, niech mnie minie ten kielich; lecz nie jak ja chcę, ale jak Ty.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZnów odszedł nieco dalej. Upadł na twarz. Modlił się: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich. Jednak nie tak, jak Ja chcę. Niech będzie, jak chcesz Ty.
17.TOR.NOWE.PRZ.I odszedł trochę dalej, upadł na swoje oblicze, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeśli jest to możliwe, niech ominie mnie ten kielich; jednak nie jak ja chcę, ale jak Ty.