« Mat 26:66 Ewangelia Mateusza 26:67 Mat 26:68 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy plwali na oblicze jego, i pięściami ji bili, a owi policzkowali,
2.WUJEK.1923Tedy plwali na oblicze jego i bili go kułakami, a drudzy policzki twarzy jego zadawali,
3.RAKOW.NTTedy plwali na oblicze jego, i policzkowali go; a drudzy palcatami go bili.
4.GDAŃSKA.1881Tedy plwali na oblicze jego, i pięściami go bili, a drudzy go policzkowali,
5.GDAŃSKA.2017Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bili go pięściami, a inni go policzkowali;
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy plwali na oblicze jego, i poszyjkowali go: a drudzy go policzkowali.
7.SZCZEPAŃSKIWówczas zaczęli plwać na oblicze Jego, i bili Go pięściami; inni zaś policzkowali {Go},
8.GRZYM1936I zaczęli plwać mu na twarz i znieważać czynnie; a inni policzkowali go,
9.DĄBR.WUL.1973Wtedy poczęli plwać na oblicze jego i bić go pięściami, a inni policzkowali go
10.DĄBR.GR.1961Wtedy poczęli pluć na jego oblicze i bić go pięściami, a inni policzkowali go
11.TYSIĄCL.WYD5Wówczas zaczęli pluć Mu w twarz i bić Go pięściami, a inni policzkowali Go
12.BRYTYJKAWtedy pluli na jego oblicze i policzkowali go, a drudzy bili go pięściami,
13.POZNAŃSKAWtedy pluli Mu w twarz i bili Go, a inni policzkowali Go,
14.WARSZ.PRASKAI poczęli pluć Mu w twarz, i policzkowali Go, a inni bili Go pięściami
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy pluli na jego oblicze, bili go pięściami, a inni policzkowali,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem ruszyli na Niego. Pluli Mu w twarz, bili pięściami i policzkowali.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy pluli Mu w twarz i bili Go pięściami w twarz, a inni Go uderzali,