« Mat 5:16 Ewangelia Mateusza 5:17 Mat 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie mnimajcie abym przyszedł rozwięzać zakon, albo proroki. Nie przyszedłem rozwięzać, ale wypełnić.
2.WUJEK.1923Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwięzować zakon albo proroki. Nie przyszedłem rozwięzować, ale wypełnić.
3.RAKOW.NTNie rozumiejcie żebym przyszedł rozwiązać Zakon, abo Proroki. Nie przyszedłem rozwiązać ale dopełnić.
4.GDAŃSKA.1881Nie mniemajcie, abym przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki; nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
5.GDAŃSKA.2017Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie mniemajcie, abym przyszedł rozwięzować zakon albo proroki: nie przyszedłem rozwięzować, ale wypełnić.
7.SZCZEPAŃSKINie sądźcie, że przyszedłem znieść zakon albo proroków; nie przyszedłem znosić, lecz uzupełnić.
8.MARIAWICINie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon albo Proroków. Nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
9.GRZYM1936Nie sądźcie, żebym przyszedł znieść zakon i proroków: nie przyszedłem obalać, lecz wypełniać.
10.DĄBR.WUL.1973Nie mniemajcie, żem przyszedł rozwiązywać Zakon i Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
11.DĄBR.GR.1961Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać Zakon czy Proroków: nie przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
13.BRYTYJKANie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.
14.POZNAŃSKANie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
15.WARSZ.PRASKANiech wam się nie wydaje, że przyszedłem, aby znieść Prawo i Proroków. Przyszedłem nie po to, by je znosić, lecz aby je wypełnić.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie mniemajcie, że przyszedłem rozluźnić Prawo lub Proroków; nie przyszedłem rozluźnić, ale dopełnić.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie sądźcie, że przyszedłem unieważnić Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale wypełnić.
18.TOR.PRZ.Nie myślcie, że przyszedłem znieść Prawo lub Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.