« Mat 5:46 Ewangelia Mateusza 5:47 Mat 5:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I jeśli pozdrawiacie przyjacioły wasze tylko, co obfitego czynicie? Aza i celnicy tak nie czynią?
2.WUJEK.1923A jeźlibyście pozdrawiali tylko bracią waszę, cóż więcej czynicie? azaż i poganie tego nie czynią?
3.RAKOW.NTI jeślibyście pozdrawiali bracią waszę tylko, cóż obfitego czynicie? Zali i celnicy tak nie czynią?
4.GDAŃSKA.1881A jeźlibyście tylko braci waszych pozdrawiali, cóż osobliwego czynicie? azaż i celnicy tak nie czynią?
5.GDAŃSKA.2017A jeśli tylko waszych braci pozdrawiacie, cóż szczególnego czynicie? Czyż i celnicy tak nie czynią?
6.SOŁOWEYCZYK.MATA jeślibyście pozdrawiali tylko bracią waszą, cóż więcej czynicie? azaż i poganie tego nie czynią?
7.SZCZEPAŃSKIA gdy pozdrawiacie tylko braci swoich, cóż wielkiego czynicie? Czyż i poganie tego <samego> nie czynią?
8.MARIAWICITakże jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, to cóż większego czynicie? Izali i poganie tego nie czynią?
9.GRZYM1936I jeśli będziecie pozdrawiać tylko braci waszych, cóż takiego czynicie? Czyż i poganie tak nie postępują?
10.DĄBR.WUL.1973Albo jeżeli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią?
11.DĄBR.GR.1961Albo, jeżeli pozdrawiacie tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tak nie czynią?
12.TYSIĄCL.WYD5I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
13.BRYTYJKAA jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
14.POZNAŃSKAI cóż takiego wielkiego czynicie, jeśli kochacie tylko waszych braci? Czyż i poganie tego nie czynią?
15.WARSZ.PRASKAAlbo cóż nadzwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych? Czyż nie czynią tak samo nawet poganie?
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli tylko pozdrawiacie waszych braci, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poborcy podatków tak nie czynią?
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, co w tym nadzwyczajnego? Poganie też to robią.
18.TOR.PRZ.2023A jeśli tylko swoich braci byście pozdrawiali, co osobliwego czynicie? Czy i celnicy tego nie czynią?