« Mat 6:33 Ewangelia Mateusza 6:34 Mat 7:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto nie troszczcie się o jutro, bo jutro troskać się będzie o się. Dosyć dniowi (na) złości jego.
2.WUJEK.1923Nie troszczcież się tedy o jutrze; albowiem jutrzejszy dzień sam o się troskać się będzie. Dosyćci ma dzień na swéj nędzy.
3.RAKOW.NTNie pieczołujcie się tedy na jutro, abowiem jutro pieczołować się będzie o swe rzeczy; Dosyć dniowi jest złość jego.
4.GDAŃSKA.1881Przetoż nie troszczcie się o jutrzejszy dzień: albowiem jutrzejszy dzień troskać się będzie o swoje potrzeby. Dosyćci ma dzień na swojem utrapieniu.
5.GDAŃSKA.2017Dlatego nie troszczcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie troszczcież się tedy o jutrze. Albowiem jutrzejszy dzień sam o się troskać się będzie. Dosyć ci ma dzień na swej nędzy.
7.SZCZEPAŃSKINie troszczcie się więc o jutro; gdyż dzień jutrzejszy troskać się będzie sam o siebie; dość ma dzień każdy swojej własnej biedy.
8.MARIAWICINie troszczcież się tedy o jutro, albowiem dzień jutrzejszy sam o, siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień na nędzy swojej.
9.GRZYM1936Nie troszcie się tedy o jutro; dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień każdy na swej nędzy.
10.DĄBR.WUL.1973Nie zabiegajcież tedy o jutro, gdyż dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie: dosyć ma dzień utrapienia swego.
11.DĄBR.GR.1961Nie zabiegajcie więc o jutro, gdyż dzień jutrzejszy sam o siebie troszczyć się będzie: dosyć ma dzień utrapienia swego.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się będzie. Dosyć ma dzień [każdy] swojej biedy. Powściągliwość w sądzeniu
13.BRYTYJKANie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia.
14.POZNAŃSKANie troszczcie się zatem o jutro, bo jutro samo o siebie będzie się troszczyć. Dosyć ma dzień każdy swojej biedy.
15.WARSZ.PRASKANie troszczcie się tedy o dzień jutrzejszy: jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma dosyć swojego strapienia.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie troszczcie się o jutro, bowiem jutro samo będzie się troskać o swe potrzeby. Dosyć ma dzień swojego utrapienia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów.
18.TOR.PRZ.2023Nie martwcie się więc o jutro; albowiem jutro martwić się będzie o siebie. Wystarczy dniowi jego zło.