« Mat 7:20 Ewangelia Mateusza 7:21 Mat 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie każdy mówiący mi: Panie, Panie, wnidzie do królestwa niebieskiego, ale czyniący wolą Ojca mego niebieskiego.
2.WUJEK.1923Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnidzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolą Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnidzie do królestwa niebieskiego.
3.RAKOW.NTNie każdy mówiący mi: Panie, Panie! wnidzie do onego królestwa niebieskiego, ale czyniący wolą Ojca mego który jest na niebiesiech.
4.GDAŃSKA.1881Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech.
5.GDAŃSKA.2017Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie każdy, który mi mówi: Panie, Panie, wnijdzie do królestwa niebieskiego: ale który czyni wolę ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wnijdzie do królestwa niebieskiego.
7.SZCZEPAŃSKINie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę Ojca Mego, który jest w niebiesiech, {ten wnijdzie do królestwa niebieskiego}.
8.MARIAWICINie każdy, kto mówi: Panie, Panie, wnijdzie do Królestwa Niebieskiego, ale kto czyni wolę Ojca Mojego, Który jest w Niebiesiech, ten wnijdzie do Królestwa Niebieskiego.
9.GRZYM1936Nie ten, co mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego; ale kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do królestwa niebieskiego.
10.DĄBR.WUL.1973Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie — wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Ale kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech, ten wejdzie do Królestwa Niebieskiego.
11.DĄBR.GR.1961Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie — wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz tylko ten, kto wypełnia wolę Ojca mego, który jest w niebiesiech.
12.TYSIĄCL.WYD5Nie każdy, kto mówi Mi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
13.BRYTYJKANie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
14.POZNAŃSKANie każdy, kto mówi do Mnie: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, ale ten, kto spełnia wolę mego Ojca, który jest w niebie.
15.WARSZ.PRASKADo królestwa niebieskiego wejdzie nie ten, kto mówi: Panie, Panie, lecz ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebiosach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNie każdy, kto się do Mnie zwraca: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
18.TOR.PRZ.Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiosach.