« Mat 7:22 Ewangelia Mateusza 7:23 Mat 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A tedy spowiem im, iż nigdy nie znałem was, odejidzicie odemnie robotnicy nieprawości.
2.WUJEK.1923A tedy wyznam im: Żem was nigdy nie znał, odstąpcie odemnie, którzy nieprawość czynicie.
3.RAKOW.NTA tedy wyznam im: Iżem nigdy was nie znał; odstąpcie się odemnie, którzy robicie nieprawość.
4.GDAŃSKA.1881A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie nieprawość.
5.GDAŃSKA.2017A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA tedy wyznam im, żem was nigdy nie znał: Odstąpcie odemnie, którzy nieprawość czynicie.
7.SZCZEPAŃSKIA wtedy Ja oświadczę im: Nigdy was nie znałem; idźcie precz ode Mnie wy, co popełniacie nieprawość!
8.MARIAWICIA wtenczas im wyznam: Żem was nigdy nie znał; odstąpcie ode Mnie, którzy nieprawość czynicie.
9.GRZYM1936A ja im wtedy powiem jasno: Nie znałem was nigdy, idźcie ode mnie precz, co nieprawość czynicie.
10.DĄBR.WUL.1973A wtedy wyznam im: Nigdym was nie znał. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
11.DĄBR.GR.1961A wtedy wyznam im: Nigdym was nie znał. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość.
12.TYSIĄCL.WYD5Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości.
13.BRYTYJKAA wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
14.POZNAŃSKAWtedy im powiem: Ja was nigdy nie znałem. Odejdźcie ode Mnie, zło czyniący!
15.WARSZ.PRASKAA wtedy powiem im otwarcie: Nigdy was nie znałem; odejdźcie ode Mnie, wy, którzy się dopuszczacie nieprawości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wtedy im wyznam: Nigdy was nie poznałem; odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie niesprawiedliwość.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas im oświadczę: Nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia.
18.TOR.PRZ.A wtedy wyznam im: Ponieważ nigdy was nie poznałem, odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.