« Mat 8:25 Ewangelia Mateusza 8:26 Mat 8:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I mówi im: Co lękliwi jesteście mało wierni? Tedy wstawszy, zagroził wiatrom i morzu, i była wielka cisza.
2.WUJEK.1923I rzekł im Jezus: Czemu bojaźliwi jesteście, małéj wiary? Tedy wstawszy rozkazał wiatrom i morzu, i stało się uciszenie wielkie.
3.RAKOW.NTI mówi im: Przecz bojaźliwi jesteście, mało wierni? tedy wstawszy, zfukał wiatry i morze, i sstało się uciszenie wielkie.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich: Przeczże jesteście bojaźliwi? o małowierni! Tedy wstawszy, zgromił wiatry i morze, i stało się uciszenie wielkie.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do nich: Czemu się boicie, ludzie małej wiary? Potem wstał, zgromił wichry i morze i nastała wielka cisza.
6.SOŁOWEYCZYK.MATI rzekł im Jezus: Czemuście bojaźliwi, małowierni? Tedy wstawszy rozkazał wiatrom i morzu i stało, się uciszenie wielkie.
7.SZCZEPAŃSKI(Jezus) zaś rzekł im: Dlaczego się boicie, wy małej wiary? l zaraz powstał, nakazał wichrom i morzu, i stała się wielka cisza.
8.MARIAWICII rzekł im Jezus: Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary? Wtedy wstawszy zakazał wiatrom i morzu; i stało się uciszenie wielkie.
9.GRZYM1936A Jezus im rzecze: Czemuż się trwożycie, o ludzie małej wiary? I wstał, wiatrom i morzu rozkazał i stała się cisza wielka.
10.DĄBR.WUL.1973I rzekł im: Czemu jesteście bojaźliwi, małej wiary? Wtedy powstawszy rozkazał wiatrom i morzu, i stała się cisza wielka.
11.DĄBR.GR.1961A on rzekł im: Czemuście bojaźliwi, małej wiary? Wtedy powstawszy, upomniał wichry i morze i stała się cisza wielka.
12.TYSIĄCL.WYD5A On im rzekł: Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary? Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.
13.BRYTYJKAA On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza.
14.POZNAŃSKAMówi im: - Ludzie słabiej wiary, czemu się boicie? Potem wstał i rozkazał wichrom i morzu. I nastała wielka cisza.
15.WARSZ.PRASKAA On na to: Czemuż się boicie, o wy, małej wiary? A potem, powstawszy, uspokoił wicher i morze. I nastała wielka cisza.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem do nich mówi: Dlaczego jesteście bojaźliwi, o małej wiary? Potem wstał, zgromił wiatry i morze, i stał się wielki spokój.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITO, ludzie małej wiary - odpowiedział. - Dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale - i zaległa wielka cisza.
18.TOR.PRZ.2023I powiedział do nich: „Czemu jesteście przestraszeni? O małej wiary!” Wtedy wstał, skarcił wiatr i morze; i nastała wielka cisza.